AOF.no

Religiøse fritak i grunnskolen og videregående: rammer og håndtering

Hvordan håndterer og hvordan skal skolene håndtere fritaksønsker fra undervisningen?

Tradisjonelt sett har fritaksretten vært knyttet til religionsundervisningen i grunnskolen, men gjelder i alle fag og aktiviteter i skolen. I løpet av de siste årene har fritaksønsker knyttet til kjønns-, seksualitets-, og mangfoldsundervisning blitt vanligere. Dette vil kunne medføre nye situasjoner både for ledere og lærere i møtet med eventuelle fritaksønsker som måtte komme.

I 2023 var et av de store temaene i media hvordan skoler håndterer fritaksønsker knyttet til både seksualitetsundervisning og pride. Med ny opplæringslov fra og med skoleåret 2024/2025 blir fritak på religiøst grunnlag også gjeldende i videregående skole. I dette kurset går vi gjennom rammene i fritaksretten og hvordan håndtere dem.

lese-for-barna

Oppstart

16.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

1 290,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

lese-for-barna

Kurset retter seg mot lærere, rektorer, avdelingsledere, skoleeiere, og lærerstudenter.

Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

I workshopen vil Christian Lomsdalen gå gjennom hvordan fritaksretten fungerer og hvordan man kan håndtere den som lærer og skoleleder. Hva kan man si ja til, hva må man si nei til, og når må man lage alternativt opplegg. Det vil også bli presentert en lang rekke caser hentet fra virkeligheten som vi sammen vil jobbe med.

Det vil bli gjennomgang av Opplæringsloven §14-6 (i gammel lov §2-3a) og hvordan den fungerer. Den vil sees opp mot formålsparagrafen (§1-3) og kapittel 12 (i gammel lov kapittel 9A). I tillegg vil det kunne trekkes inn andre lovreguleringer ved høve.  

Kursholder Christian Lomsdalen er stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og er i tillegg tilknyttet lektorutdanningene. Ved siden av forskningen så underviser han i religionsdidaktikk på både lektorutdanningene og PPU.

Lomsdalen har bakgrunn med 11 år som underviser i skolen, primært sett i videregående skole. Med en variert samfunnsvitenskapelig og humanistisk fagbakgrunn med bachelorgrader i statsvitenskap (NTNU, 2009), religionsvitenskap (UiB, 2017), og historie (UiB, 2021). I tillegg kommer Mastergrader i freds- og konfliktstransformasjon (UiT, 2012) og religionsvitenskap/religionsdidaktikk (UiB, 2019). Videre er han lærerutdannet med PPU (UiB, 2013), og videreutdanninger i undervisning om kontroversielle tema (UiB, 2019) og seksualitetsundervisning (HiOA, 2017; INN, 2021).

Trygge lærere og skoleledere på hva som er rammene for fritaksretten, hvordan håndtere det når det dukker opp forespørsler, og noen tanker om tiltak, alternativer, og så videre. Dette vil kunne gjøre beslutningsprosessene bedre og stressnivået lavere i møtet med potensielt kontroversielle fritakssaker.

Dette er et digitalt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold. 
Vi tilbyr både klasseromskurs og digitale kurs. 

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere) 
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere) 
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere) 
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere) 

Det er ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?