AOF.no

Relasjonskompetanse og profesjonalitet i møte med tjenestemottakere og pårørende i kommunale omsorgstjenester

Kurs ID: 502289

Oppstart

torsdag 1. juni 2023

Slutter

torsdag 1. juni 2023

Tidsrom

Kl.12:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

fredag 26. mai 2023

Pris

1925,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Hvordan skal man opptre profesjonelt for å skape gode relasjoner og et godt samarbeid med tjenestemottakere og pårørende i kommunal omsorgstjeneste?

Foreleser:

Knut Ove Solberg

Tidligere sjefspsykolog ved avdeling for voksenhabilitering ved Oslo universitetssykehus Ullevål, og ved Enhet for voksenhabilitering Sykehuset Telemark HF. Tidligere ansatt ved Nasjonalt kompetanse senter for aldersdemens (nå Aldring og helse) med utviklings og forskningsoppgaver. Han har lang klinisk erfaring i forhold til personer med utviklingshemming og demens, samt samarbeid mellom forvaltningsnivåene spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Solberg har lang undervisningserfaring, både nasjonalt og internasjonalt og får svært gode tilbakemeldinger på sine kurs.

ALLE som er i kontakt med tjenestemottakere og pårørende i kommunal omsorg

-

Det vil bli fokus på hvordan personal skal opptre i tråd med overordnede etiske og faglige retningslinjer, samt juridiske krav i daglig tjenesteutøvelse. Har du som tjenesteyter mulighet til å gjøre en god jobb i ditt samarbeid med tjenestemottakere og pårørende – er rammene lagt til rette for det? Hva er en "god jobb" og hva skal man vurdere etter? Hva innebærer god relasjons kompetanse i praktisk arbeid? Forholdet mellom personal adferd, forsvarlighetskrav og rammer vil bli belyst.

Det vil bli fokus på om tjenestemottakere får tilstrekkelig hjelp og bistand og om grunnleggende behov er tilstrekkelig dekket:

• Er omfanget av tjenestene på et faglig forsvarlig nivå og hva er innholdet i tjenesten?

• Når kan man si det er uforsvarlig?

• Er rettigheter til brukere og pårørende ivaretatt?

• Hvordan skal samarbeid med pårørende være?

• Hvilke krav og ansvar har kommunene og hvordan skal tjenesteytere forholde seg til pårørende?

• Hvilken rolle og ansvar skal tjenesteyterne ha?

Det vil avslutningsvis bli sett på suksessfaktorer som kan bidra til et forsvarlig og verdig tjenestetilbud til tjenestemottakere av kommunale tjenester.

- Hvordan opptre etisk og faglig forsvarlig i møte med tjenestemottakere og pårørende i kommunal omsorgstjeneste?

- Bli kjent med overordnede etiske og faglig retningslinjer, samt juridiske krav i daglig tjenesteutøvelse.

- Få innsikt i hvordan tjenesteyteres adferd og relasjonelle kompetanse kan virke forbyggende på utfordrende adferd og psykisk lidelse, samt øke livskvaliteten.

Digitalt kurs 1. juni 2023 - kl 12:00 - 16:00

-

Deltakeravgift, kr. 1.925,- pr deltaker.

Avmeldingsfrist er 26.05.23.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.