AOF.no

Relasjonell ledelse i virksomheter

Kurs ID: 502990

Oppstart

torsdag 31. august 2023

Slutter

torsdag 26. oktober 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 20:00

Påmeldingsfrist

mandag 28. august 2023

Pris

8000,-

Timeantall

Totalt: 24

Timer med foreleser: 24

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Oscar Lindø

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Ønsker du mer kunnskap innen ledelse, og ønsker å videreutvikle deg som leder, er dette kurset for deg!


Har du tidligere gjennomført butikkleder bransjeprogram er du godt kvalifisert for dette kurset. Kurset er en oppfølging av bransjeprogrammet butikklederkurs, men egner seg også veldig godt for de som ønsker å bli bedre på deg som relasjonell leder i virksomheten.

Kurset baserer seg på relasjonskompetanse og bygger videre på bøkene Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse av Jan Spurkeland.


Opplæringen retter seg mot personer som arbeider i ulike bransjer og kommuniserer med mennesker i jobbsammenheng for å kunne utføre sin lederfunksjon. Fokus for kurset er å bli tryggere i lederrollen i virksomheten. 

Kurset vil gi best utbytte om du har lederansvar i dag eller har kjennskap til det å være leder.

Språknivå minimum B1.

Hovedinnhold

Innholdet i kurset retter seg mot kursdeltakernes arbeidserfaring/arbeidsplass i møte med de ansatte

Temaer i kurset er:

·         Generelt om hva som fremmer og hemmer kommunikasjon

·         Hvordan utvikle god samhandling blant alle ansatte i virksomheten

·         Relasjonsbygging med kunder, ansatte, leverandører, fagforeninger og andre det er naturlig å kommunisere med i virksomheten.

·         Hvordan du som leder bidrar til en utviklende kommunikasjon for alle parter i virksomheten

·         Erfaringsdeling og nettverksbygging gjennom relasjoner med andre kursdeltakere, også etter endt kurs.

·         Tilgang til ulike verktøy for å utvikle en coachende lederstil og prestasjonshjelp

Hovedmålet med kurset er å sette deltakerne i stand til å utvikle relasjonsledelse i virksomheten.

Etter endt kurs skal deltakerne ha:

·         Tilegnet seg kunnskap om hvilke forhold som kan påvirke kommunikasjon, relasjon, samspill med ulike brukergrupper av tjenestene.

·         Tilegnet seg kunnskap om mellomleder/lederrollen i virksomheten.

·         Tilegnet seg forståelse og innsikt i hvordan bygge gode relasjoner som utgangspunkt for god samhandling blant menneskene virksomheten.

·         Innsikt i hvordan tillit kan bygges opp gjennom dialog og hvilken påvirkningskraft tillit har for å kunne utføre arbeidsoppgaver.

·         Ha kjennskap til lederen som prestasjonshjelper

Kurset gjennomføres i virtuelt klasserom hvor teorigjennomgang, praktiske øvelser, rollespill og dialog mellom kursdeltakerne er metoder som tas i bruk for å oppnå læringsutbytte.

Ut i fra omfanget på kurset vil det også inngå en prosjektoppgave. Dermed vil den enkelte gjennom kurset levere inn et skriftlig arbeid/prosjektoppgave enten individuelt eller i gruppe. Dette for at den enkelte skal ha en refleksjonsprosess rundt sin egen yrkesutøvelse som leder/eventuelt aspekter hos gruppen som leverer inn det skriftlige arbeidet.

Undervisning med gruppearbeid og praktiske øvelser/rollespill.

Før oppstart av kurset får du tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter. Etter påmelding vil du se timeplanen på “Din side" under kalenderen.

Det er ingen eksamen på dette kurset.

Kurset er berettiget stipend fra Handel og kontor (HK), vi hjelper deg med søknaden.

For å søke stipend fra HK må du har vært medlem sammenhengende i 3 år. Se vedlagte link:

https://www.hkinfo.no/Fond-og-stipend/HKs-Utdanningsfond se under punkt 4. Denne type stipend kan søkes en gang pr kalenderår og er på kr 8000.-

Kurset kan også være stipendberettiget hos andre arbeidstakerorganisasjoner eller hos arbeidsgiver. Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller oss i AOF for ytterligere informasjon.

Kursprisen inkluderer utsending av boka Relasjonskompetanse av Jan Spurkeland.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Oscar Lindø

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.