AOF.no

Reiselivsfaget Vg3 – Virtuelt – BP 22/23

Kurs ID: 501686

Oppstart

torsdag 29. september 2022

Slutter

mandag 12. juni 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

fredag 4. november 2022

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 reiselivsfaget handler om drift, salg og service innenfor reiselivsproduktet. Videre handler det om profesjonell kommunikasjon og kulturforståelse i møte med gjester og kunder. Faget skal ruste deg til å ta del i et arbeidsliv der trender og markedssituasjon endrer seg etter ønsket til kundene og etter utviklingen og kravet som samfunnet

stiller.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å ta fagbrev i reiselivsfaget.

Har du behov for tilrettelegging ta kontakt for rådgivning.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Ettersom vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK06, må du gå opp til fagprøven innen 31.12.2025. Det blir derfor prioritert opptak på de som har minst 3-4 års erfaring.

Hovedområder for Vg3 Reiselivsfaget er:

Service- og vertskapsrollen

Hovedområdet omfatter det å ta vare på kunden i det helhetlige reiselivsproduktet. Gjeste- og kundeorientering, produktkunnskap, etikk og samarbeid med andre reiselivsvirksomheter er sentrale deler av hovedområdet. Tverrkulturell kommunikasjon inngår også. Videre dreier det seg om formidling av produkt og tjenester fra egen virksomhet og samarbeidende virksomheter.

Salg og markedsføring

Hovedområdet omfatter salg, mersalg og gjensalg av produkt og tjenester og videreutvikling av disse. Videre dekker hovedområdet skriftlig og muntlig kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere ved formidling, presentasjoner og utarbeidelse av markedsføringsmateriell og hjemmeside.

Drift

Hovedområdet omfatter organisering av virksomheten, samarbeidspartnere og kjerneproduktene til virksomheten. Videre inngår daglige arbeidsoppgaver tilknyttet økonomi og rutiner og gjeldende regelverk.

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Privatisteksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Kurset er gratis.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.