AOF.no

Regionalt oppdateringsseminar – KiD og KiB

Oppdateringsseminaret er en viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap.

shutterstock_552648484-977431-edited-Oct-20-2021-12-25-22-26-PM

Oppstart

25.11.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

2 100,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Trøndelag

Radisson Blu Royal Garden

shutterstock_552648484-977431-edited-Oct-20-2021-12-25-22-26-PM

Alle som har deltatt på kurslederopplæring i KiD og KiB gjennom Fagakademiet AOF, uansett om du har holdt kurs eller ikke.

Alle som har deltatt på kurslederopplæring i KiD og KiB gjennom Fagakademiet AOF, uansett om du har holdt kurs eller ikke.

Nærmere informasjon om detaljert innhold i årets seminar vil framkomme så snart dette er klart!

Noe av det som gjennomgås på kurset vil foregå felles, men det vil uansett være relevant for både KiD og KiB.

Se faginnhold

Radisson Blu Royal Garden Hotel, Kjøpmannsgata 73, Trondheim

Fysisk klasseromskurs

Det er ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?