AOF.no

Psykisk lidelse hos personer med psykisk utviklingshemning, digitalt kurs

Kurs ID: 502325

Oppstart

torsdag 20. april 2023

Slutter

torsdag 20. april 2023

Tidsrom

Kl.12:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

mandag 17. april 2023

Pris

1925,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Personer med utviklingshemning har økt forekomst av psykisk lidelse sammenlignet med befolkningen for øvrig. Pålitelig utredning og diagnose er sentral for riktig behandling og miljøtilrettelegging. Å avklare om det foreligger en psykisk lidelse hos personer med utviklingshemning er utfordrende og i noen tilfeller tidkrevende. 

Mange får ingen diagnose eller feil diagnose. Med overlappende symptomer i de ulike diagnostiske kategorier, individuell utforming av symptomer, samt kognitive vansker og språkproblemer vil utredning kreve kunnskap og kjennskap til personer med utviklingshemning over tid.  Nærpersoner vil bli helt sentral i utredning og behandling. 

ALLE som arbeider med personer med psykisk utviklingshemning

-

Kurset vil primært ha fokus på årsaker til psykisk lidelser og hvordan man kan gjenkjenne og identifisere psykisk lidelse hos personer med utviklingshemning. Hva er psykiske plager, mistrivsel og hva er psykisk lidelse? Svakheter ved dagens diagnostiske system i forhold til bruk overfor personer med utviklingshemning. Hva skal tjenesteytere konkret gjøre i en diagnostiseringsprosess ved vekt på observasjon og funksjonelle analyser. Behandling ved sammensatte diagnoser eller usikker diagnose. Hvordan skal man skape forbyggende og behandlende miljøer?  Relasjonell kvalitet og relasjonsforståelse i både forebyggende og i et behandlings øyemed.

·       Hvordan skal du som tjenesteyter opptre ved mistanke om en psykisk lidelse.

·       Hvilke miljøfaktorer kan over tid være utløsende og opprettholdende på psykisk lidelse.

·       Hvilke symptomer skal man se etter ved angstlidelser, stemningslidelser, psykoser og tvangslidelser vurdert etter grunndiagnose/syndrom og grad av funksjonsnedsettelser.

·       Analyse av endring av adferd, tegn på sykdom eller miljøindusert utfordrende adferd.

·       Er utfordrende adferd er det tegn på en underliggende psykisk lidelse?

·       Bruk av observasjon og kartleggingsverktøy.

·       Funksjonelle analyser.

·       Miljøbehandling

·       Bruk av medikamentell behandling som eneste tiltak, blir personer med utviklingshemning stående på medikamenter over lang tid uten evaluering.

Kurset vil også ha noe fokus på hvorfor personer med psykisk utviklingshemning faller mellom «stolene» i det psykiatriske behandlingsapparat og hvordan man kan koordinere og bedre samarbeidet mellom kommune og spesialisthelsetjenesten.

Å øke kompetanse og kunnskap om psykisk lidelse hos personer med utviklingshemning, samt øke forståelsen av egen rolle og ansvar i utredning og behandling.

Digitalt kurs 20. april 2023 - kl 12:00 - 16:00

-

Kurspris pr deltaker kr 1.925,-.

Avmeldingsfrist 17. april 2023.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.