AOF.no

Psykisk helse hos barn

Etter reform 97, da 6-åringene gikk over i skolen og 1-åringene for alvor inntok barnehagen, har det vært en voldsom økning i henvisninger til Barne- og ungdoms psykiatrien. Hvorfor er det slik? Hva kan være årsaken til at flere og flere barn strever med å fungere i hverdagen i barnehage og skole? 

På dette kurset får du ny kunnskap og forståelse når det gjelder årsak og sammenheng i disse spørsmålene, samt strategier og verktøy til hjelp i egen arbeidssituasjon. Kursholder presenterer mange eksempler og har en praksisnær tilnærming til temaet. 

lese-for-barna

Oppstart

28.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

1 190,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

hva-forstaar-de-minste

Kurset retter seg mot alle som jobber i barnehage, SFO/AKS og lærere på barneskolen.

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper.

Kursinnhold 

  • Voksenstyrt læringspress 

  • Hva trenger barn for å fungere i hverdagen – og for å dempe stress? 

  • Om stress hos de minste – tilknytning 

  • Utviklingsstøtte – den viktige voksenrollen 

  • Din betydning i barnets liv 

 
Kursholder 
Maria Skogly er utdannet familieterapeut, spesialpedagog og Marte Meo terapeut. Hun er ansatt ved Østbytunet Senter for Behandling og Fagutvikling. Maria har i mange år jobbet med traumatiserte barn og familier, og har erfaring fra både institusjon, spesialisthelsetjeneste, førstelinjetjeneste, barnehage og skole. Hun er en erfaren kursholder, veileder og terapeut for ansatte i skole, barnehage, PPT o.l.  

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et digitalt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Vi tilbyr både klasseromskurs og digitale kurs.
2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Det arrangeres ingen eksamen på dette kurset.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?