AOF.no

Psykiatriske diagnoser – på godt og vondt

Kurs ID: 502654

Oppstart

torsdag 1. juni 2023

Slutter

torsdag 1. juni 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

fredag 26. mai 2023

Pris

1290,-

Timeantall

Totalt: 2

Timer med foreleser: 2

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Hvordan og hvorfor gjennomføres psykiatrisk diagnostisering? Hva er de vanligste diagnosene og hvilken praktisk betydning har de?

Nesten 50% av den voksne befolkningen vil oppleve å få en psykisk lidelse i løpet av livet. Det vanligste er angst- og depresjonstilstander. Likevel eksisterer mange fordommer mot psykiske lidelser og diagnostiseringen av dem.     

Både i jobb og som privatpersoner vil vi møte mange mennesker med psykiatriske diagnoser i løpet av livet. Kurset gir en strukturert innføring til de viktigste diagnosegruppene, og hvilken funksjon diagnosene har i klinisk praksis. Deltakerne blir invitert til å diskutere fordeler og ulemper ved slik diagnostikk, og hvordan vi kan kommunisere rundt psykiske lidelser på en ikke-dømmende og hensiktsmessig måte.

Dette «Faglunsj»-kurset  er en del av en kursrekke, og kan tas separat eller i kombinasjon med flere andre kurs.
De andre kursene finner du her:

08.06.2023: Medikamentell behandling av psykiske lidelser - en pille for alt som er ille?

15.06.2023: Rus - fra bruk til misbruk og avhengighet

Ytterligere temaer kommer i en ny kursrekke høsten 2023.

Foreleser
Ottar Bjerkeset har over 20 års erfaring som lege og psykiater. Han veileder, underviser og forsker på en rekke fagområder innenfor mental helse og har doktorgrad innen forskning på angst og depresjon. Bjerkeset er professor i psykisk helsearbeid og rus (Nord universitet) og i psykiatri (NTNU) og underviser fast på medisinstudiet og mange bachelor- og videreutdanninger innenfor helse- og omsorgssektoren.

Kurset retter seg mot alle som arbeider i psykiatrisk eller somatisk kommunal helsetjeneste, eller er pårørende/har kontakt med personer med psykisk lidelse, enten i yrket, frivillig eller privat. Kurset har også relevans for de som jobber på sykehjem, i oppvekst-/skolesektoren, i barnevern, på helsestasjon og i kommunale boliger, og for deg som er interessert i mer kunnskap om emnet.

Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

Se avsnittet øverst, under «informasjon».

Kursdeltaker skal forstå hensikten med psykiatrisk diagnostisering, hvordan utredningen gjennomføres, og hvordan diagnoser kan brukes i klinisk praksis. Deltakeren skal også kjenne til de viktigste diagnosegruppene.

Kurset gjennomføres digitalt på Teams med forelesning, bruk av konkrete eksempler og kasuistikker. Gode muligheter for spørsmål, dialog og diskusjoner. I forkant av kurset vil du motta kurslenken i Teams, hvor presentasjonen for kurset er vedlagt.

Dette «Faglunsj»-kurset  er en del av en kursrekke, og kan tas separat eller i kombinasjon med flere andre kurs.
De andre kursene finner du her:

Rus: Fra bruk til misbruk og avhengighet

Medikamentell behandling av psykiske lidelser – En pille for alt som er ille?

Det arrangeres ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Det gis grupperabatt på 20 % ved påmelding av fem eller flere deltakere.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.