AOF.no

Produksjonsteknikkfaget – teorikurs til fagprøven

Kurs ID: 502035

Oppstart

onsdag 13. september 2023

Slutter

onsdag 22. mai 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

onsdag 30. august 2023

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 80

Timer selvstudie: 20

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Et fagbrevkurs er første steg på veien. AOF Norge tilbyr fagbrevkurs der du kan tilegne deg det teoretiske innenfor ditt fagfelt. Fagbrev får du når du har bestått en teoretisk eksamen, dokumentert 5 års arbeidserfaring til Fylkeskommunen og deretter bestått en praktisk fagprøve/svenneprøve. Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt voksne. Din erfaring og kompetanse verdsettes inn i undervisningssammenheng, som en del av undervisningsmetoden. Når du har bestått den avsluttende fagprøven og fått fagbrevet ditt er din kompetanse hevet betraktelig. Du vil være enda sikrere og mer selvgående i jobben du gjør, du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet og du har muligheter for høyere lønn

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til fagoperatør i produksjonsteknikk. En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess. Aktuelle arbeidssteder er små og store industribedrifter.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Produksjonsteknikkfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Teknikk og industriell produksjon, Vg2 Industriteknologi og Vg3 Produksjonsteknikkfaget (hovedfokus).

 

Hovedområder innen Vg3 Produksjonsteknikkfaget er:

 

Produksjon

 

Hovedområdet omfatter planlegging av arbeidet og klargjøring av materiale, produksjonsmaskiner og utstyr. Videre omfatter det innstilling av driftsparametere, oppstart av produksjonsanlegg, optimalisering av produksjon og betjening av styresystemer. Tilhørende anlegg for produkthåndtering og produktsammenstilling inngår også i hovedområdet. Sikker jobbutførelse står sentralt i hovedområdet.

 

Vedlikehold  

Hovedområdet omfatter forebyggende vedlikehold knyttet til maskiner og anlegg. Videre omfatter det vedlikeholdsinspeksjoner etter instruks. Rengjøring og smøring inngår også.

 

Dokumentasjon og kvalitet  

Hovedområdet omfatter bruk av teknisk dokumentasjon som grunnlag for planlegging, produksjon og vedlikehold. I tillegg dekker det valg av materialer og prosessmetoder med tilhørende beregninger. Helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring, med tilhørende registrering og avvikshåndtering, står sentralt i hovedområdet.

https://www.udir.no/kl06/PRT3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·      utarbeide en produksjonsplan ut fra en produksjonsordre og følge en logistikkplan for produksjonen

·      utføre HMS-gjennomgang av arbeidsprosesser med vekt på miljøforhold og sikker jobbutførelse

·      foreta materialuttak og velge produksjonsmetode og måleutstyr ut fra en produksjonsordre

·      klargjøre og stille inn produksjonsmaskiner og utstyr og stille inn produksjonsparametere i tråd med spesifikasjoner

·      sette i drift, styre, overvåke, kontrollere og justere produksjonsprosesser og produksjonsmaskiner

·      kjøre produksjon med tanke på effektiv og optimal drift og registrere utvikling over tid

·      operere maskiner og produksjonsutstyr for produkthåndtering og produktsammenstilling

·      foreta inspeksjon på produksjonsmaskiner og utstyr og forklare sammenhenger mellom kvalitetsavvik og driftsfeil på disse

·      gjennomføre stans av produksjonsprosesser og produksjonsmaskiner i tråd med rutiner

·      håndtere biprodukter i tråd med bedriftens system for kildesortering og avfallshåndtering

·      foreslå og gjennomføre forbedringstiltak i prosessen i tråd med gjeldende kvalitetssystem

·      gjøre rede for materialtyper, materialkvaliteter, varmebehandling og bruksområder for produkter i produksjonsområdet

 

Vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·      utføre førstelinjes-vedlikeholdsoppgaver

·      utføre rengjørings- og smøringsrutiner for prosess- og produksjonsutstyr

·      utføre forebyggende vedlikeholdsinspeksjoner etter instruks og rapportere feil på maskinutrustning og styringssystemer

·      utføre vedlikeholdsarbeidet i tråd med gjeldende forskrifter, normer og produsentens tekniske dokumentasjoner og prosedyrer

 

Dokumentasjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·      registrere produksjonsdata i tråd med gjeldende material- og produksjonsstyringssystem

·      planlegge, vurdere og dokumentere produksjonsprosessen i tråd med tegninger, standarder og prosedyrer

·      finne fram og anvende kravspesifikasjoner for materialer til produksjonsprosessen

·      utføre beregninger knyttet til materialforbruk og valg av utstyr

·      anvende kvalitetstester

·      registrere avvik og foreta korrigerende tiltak i tråd med HMS- og kvalitetsstyringssystemet

·      vurdere kvaliteten på eget arbeid i tråd med risikovurderinger og forventet jobbutførelse

·      gjøre rede for etiske retningslinjer, informasjons- og beslutningssystem, krav til HMS og krav til reduksjon av utslipp

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Kurset du gjennomfører hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til teoretiske tverrfaglige eksamen. Du melder deg selv opp til teoretisk eksamen hos din Fylkeskommune og oppmelding skjer januar/september. For mer informasjon om oppmelding se: Informasjon om oppmelding til eksamen og lenker til oppmelding 

  

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din Fylkeskommune og godkjent dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis (minimum 8700 timer), vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev. 

 

For dette kurset gjennomføres eksamen hos Fylkeskommunen i mai/juni 2024.

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.

Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.