AOF.no

Produksjonsteknikkfaget – Bransjeprogram – Mat- og drikkevareindustrien

Kurs ID: 502470

Oppstart

torsdag 23. mars 2023

Slutter

torsdag 26. oktober 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 14. mars 2023

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for mat- og drikkevareindustrien. Det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Kurset er gratis for deg som jobber med drift og vedlikehold av produksjonsmaskiner innen mat- og drikkevareindustrien og har minimum 4 års praksis innen faget. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Du må ha tilgang til PC med kamera og mikrofon og  kunne forstå, snakke og skrive norsk.  Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur og eksamensavgift.

Opplæringen retter seg mot voksne som jobber med drift og vedlikehold av produksjonsmaskiner innen mat- og drikkevareindustrien, og ønsker å utdanne seg til fagoperatør i produksjonsteknikk.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men deltakeren bør ha nærmere 4 års erfaring med drift og vedlikehold av produksjonsmaskiner innen mat- og drikkevareindustrien. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i produksjonsteknikkfaget er:

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om forståelse av gjeldende regelverk i bedriftens prosedyrer og praksis for en bærekraftig produksjon og vedlikehold. Kjerneelementet handler også om å foreta risikovurdering og å forstå sikkerhetsgevinstene av å arbeide etter prosedyrer.

Produksjon

Kjerneelementet produksjon handler om å planlegge, dokumentere, risikovurdere, forbedre og avvikshåndtere daglig drift. Videre handler det om å planlegge arbeidet og å klargjøre materialer, produksjonsmaskiner og utstyr. Det handler også om innstilling av driftsparametre, oppstart og nedstenging av produksjonsanlegg, optimalisering av produksjon og betjening av styresystemer. Videre handler det om tilhørende anlegg for produkthåndtering og -sammenstilling. Kjerneelementet handler om forståelse for orden, ryddighet og logistikk og om å tenke på effektivitet og lønnsomhet.

Vedlikehold

Kjerneelementet vedlikehold handler om å utføre nødvendig vedlikehold for å sikre stabil produksjon. Det handler også om forebyggende vedlikehold knyttet til maskiner og anlegg, og vedlikeholdsinspeksjoner etter instruks.

Mål for opplæringa er at kursdeltakeren skal kunne

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidsoppgaver ut fra produksjonsordrer, kvalitetskrav og gjeldende retningslinjer

 • gjennomføre en risikoanalyse, reflektere over resultatet, registrere avvik og foreslå tiltak

 • utarbeide og bruke en produksjonsplan ut fra en produksjonsordre

 • gjennomføre oppstarts- og nedstengingsprosedyrer på produksjonsmaskiner og -utstyr og stille inn produksjonsparametre

 • sette i drift og optimalisere produksjonsprosessen ut fra hensynet til effektivitet og bærekraftig ressursutnyttelse

 • vurdere produksjon og omstilling knyttet til forbedring, lønnsomhet og miljø

 • behandle biprodukter i tråd med bedriftens system for kildesortering og avfallshåndtering

 • registrere produksjonsdata i bedriftens produksjonsstyringssystem

 • tolke og bruke bedriftens kvalitetsstyringssystem og gjennomføre kvalitetstester og kvalitetskontroller

 • gjøre rede for bedriftens organisering og etiske retningslinjer og utføre arbeid i tråd med bedriftens helse-, miljø- og sikkerhetsregler

 • gjennomføre forebyggende vedlikehold, inspeksjoner og feilsøking etter instruks, og rapportere feil og avvik

 • gjennomføre og dokumentere periodisk vedlikehold etter leverandørens spesifikasjoner og interne prosedyrer

 • reflektere over hvordan bedriftens valg knyttet til produksjonsprosessen kan påvirke bærekraften til bedriften og samfunnet

 • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Privatisteksamen er skriftlig. 

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. 
All oppmelding til eksamen skal skje til din Fylkeskommune via privatist.inschool.visma.no
Tilhører du Trøndelag er det oppmelding via www.privatistweb.no

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for mat- og drikkeindustrien under forutsetning av kravene til opptak er fylt.

Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.