AOF.no

Produksjonsteknikk

Kurs ID: 502571

Oppstart

torsdag 14. september 2023

Slutter

torsdag 30. mai 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 14. september 2023

Timeantall

Totalt: 158

Timer med foreleser: 158

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Kontakt

Lars Erik Hermansen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang praktisk erfaring fra industrien, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i produksjonsteknikkfaget være noe for deg.

 

 

 

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til fagoperatør i produksjonsteknikk.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Produksjonsteknikkfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for vg1 teknikk og industriell produksjon, vg2 Industriteknologi og vg3 produksjonsteknikkfaget (hovedfokus).


Hovedområder i vg3


Produksjon
Hovedområdet omfatter planlegging av arbeidet og klargjøring av materiale, produksjonsmaskiner og utstyr. Videre omfatter det innstilling av driftsparametere, oppstart av produksjonsanlegg, optimalisering av produksjon og betjening av styresystemer. Tilhørende anlegg for produkthåndtering og produktsammenstilling inngår også i hovedområdet. Sikker jobbutførelse står sentralt i hovedområdet.

Vedlikehold  
Hovedområdet omfatter forebyggende vedlikehold knyttet til maskiner og anlegg. Videre omfatter det vedlikeholdsinspeksjoner etter instruks. Rengjøring og smøring inngår også.

Dokumentasjon og kvalitet  
Hovedområdet omfatter bruk av teknisk dokumentasjon som grunnlag for planlegging, produksjon og vedlikehold. I tillegg dekker det valg av materialer og prosessmetoder med tilhørende beregninger. Helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring, med tilhørende registrering og avvikshåndtering, står sentralt i hovedområdet.

https://www.udir.no/kl06/PRT3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Produksjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • utarbeide en produksjonsplan ut fra en produksjonsordre og følge en logistikkplan for produksjonen

 • utføre HMS-gjennomgang av arbeidsprosesser med vekt på miljøforhold og sikker jobbutførelse

 • foreta materialuttak og velge produksjonsmetode og måleutstyr ut fra en produksjonsordre

 • klargjøre og stille inn produksjonsmaskiner og utstyr og stille inn produksjonsparametere i tråd med spesifikasjoner

 • sette i drift, styre, overvåke, kontrollere og justere produksjonsprosesser og produksjonsmaskiner

 • kjøre produksjon med tanke på effektiv og optimal drift og registrere utvikling over tid

 • operere maskiner og produksjonsutstyr for produkthåndtering og produktsammenstilling

 • foreta inspeksjon på produksjonsmaskiner og utstyr og forklare sammenhenger mellom kvalitetsavvik og driftsfeil på disse

 • gjennomføre stans av produksjonsprosesser og produksjonsmaskiner i tråd med rutiner

 • håndtere biprodukter i tråd med bedriftens system for kildesortering og avfallshåndtering

 • foreslå og gjennomføre forbedringstiltak i prosessen i tråd med gjeldende kvalitetssystem

 • gjøre rede for materialtyper, materialkvaliteter, varmebehandling og bruksområder for produkter i produksjonsområdet

 •  

Vedlikehold
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • utføre førstelinjes-vedlikeholdsoppgaver

 • utføre rengjørings- og smøringsrutiner for prosess- og produksjonsutstyr

 • utføre forebyggende vedlikeholdsinspeksjoner etter instruks og rapportere feil på maskinutrustning og styringssystemer

 • utføre vedlikeholdsarbeidet i tråd med gjeldende forskrifter, normer og produsentens tekniske dokumentasjoner og prosedyrer

 

Dokumentasjon og kvalitet
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • registrere produksjonsdata i tråd med gjeldende material- og produksjonsstyringssystem

 • planlegge, vurdere og dokumentere produksjonsprosessen i tråd med tegninger, standarder og prosedyrer

 • finne fram og anvende kravspesifikasjoner for materialer til produksjonsprosessen

 • utføre beregninger knyttet til materialforbruk og valg av utstyr

 • anvende kvalitetstester

 • registrere avvik og foreta korrigerende tiltak i tråd med HMS- og kvalitetsstyringssystemet

 • vurdere kvaliteten på eget arbeid i tråd med risikovurderinger og forventet jobbutførelse

 • gjøre rede for etiske retningslinjer, informasjons- og beslutningssystem, krav til HMS og krav til reduksjon av utslipp

Undervisningen gjennomføres i tradisjonelt klasserom med lærer. 

Offentlig godkjent eksamen, LK 20

Undervisningen vil bli søkt fullfinansiert av Viken Fylkeskommune. Du må oppfylle følgende minimumskriterier:

 • Minimum 7000 timer relevant praksis i faget

 • Være bosatt i tidligere Østfold fylke eller Folloregionen

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Kontakt

Lars Erik Hermansen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.