AOF.no

Polsk nybegynner trinn 2

Kurs ID: 502190

Oppstart

tirsdag 31. januar 2023

Slutter

tirsdag 28. mars 2023

Tidsrom

Kl.18:15 - 20:45

Påmeldingsfrist

tirsdag 31. januar 2023

Pris

2750,-

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurs for deg som ønsker å lære grunnleggende polsk.

Kurset er lagt opp for voksne som ønsker å tilegne seg grunnleggende polsk. Kanskje skal du på ferie til Polen eller at du har kollegaer, venner og kjente som du ønsker å kommunisere med.

Polsk trinn 1 eller tilsvarende

Dette er helt grunnleggende Polskkurs basert på dem som ønsker å beherske dette muntlig i for eksempel turisme eller reisesammenheng eller i kommunikasjon med polsktalende kollegaer, venner, etc.
 

Du lærer å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og skrive enkelte setninger. I tillegg vil du også lære en del om den polske kulturen.
Hovedvekten er på den muntlige siden ved språket og uttale er i fokus. Men for å lære et nytt språk så må man også innom noe grammatikk.

Generelt:
For å gjøre deltakeren fortrolig med dagligtalen blir hovedvekten av undervisningen lagt til arbeid med ord og uttrykk.
Lytteforståelse
Deltakeren vil kunne kjenne igjen vanlige ord og svær enkle uttrykk som angår seg selv, sin familie og sine nære omgivelser når folk snakker langsomt og tydelig.
Leseforståelse
Deltakeren vil kunne forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.
Føre en samtale
Deltakeren vil kunne delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe seg å formulere seg. Deltakeren vil kunne stille og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller svært kjente emner.
Uttrykke seg muntlig
Deltakeren vil kunne bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive hvor hun/han bor og mennesker hun/han kjenner.
Uttrykke seg skriftlig
Deltakeren vil kunne skrive et enkelt postkort, for eksempel et julekort. Han/hun vil kunne fylle ut skjemaer med personlige opplysninger, som navn, nasjonalitet og adresse.

Det legges opp til vanlig tavleundervisning, dialog, lytte- og uttalelse øvelser, evt. gruppearbeid og rollespill etter behov.

Ingen eksamen

Deltakerne betaler selv

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.