AOF.no

Platearbeiderfaget – teorikurs til fagprøven – bransjeprogram

Kurs ID: 503402

Oppstart

mandag 18. september 2023

Slutter

mandag 10. juni 2024

Tidsrom

Kl.10:00 - 14:00

Påmeldingsfrist

mandag 16. oktober 2023

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Zishan Ahmed

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 platearbeiderfaget handler om å forme plater, rør og profiler og å sammenføye større komponenter og konstruksjoner. Faget skal gi lærlingene kompetanse innenfor produksjon, sammenføying og material- og platebearbeiding. Faget handler om teknologisk og manuell kompetanse i platearbeid for skipsindustrien, offshoreindustrien og den landbaserte industrien.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en dag i uken fra kl. 10.00-14.00.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til platearbeider.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 2 - 3 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i platearbeiderfaget er:

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om kunnskap om lovverk og praksis, riktig bruk av verneutstyr og arbeidsverktøy og god ergonomi for å ivareta seg selv og andre. Det handler også om å vedlikeholde maskiner og utstyr og å utarbeide sikker jobb-analyser i forbindelse med arbeidsoppdrag.

Teknologi og automatisering
Kjerneelementet teknologi og automatisering handler om å utvikle løsninger og anvende tilgjengelig teknologi. Det handler også om automatiseringsoperasjoner, robotisering og mekanisert verktøy og utstyr.

Produksjon og dokumentasjon
Kjerneelementet produksjon og dokumentasjon handler om kompetanse innenfor prosedyrer, planlegging, tegninger, operasjoner og dokumentasjon, fra oppdrag til ferdig produkt og tjeneste. Videre handler det om planlegging og utføring av oppdrag slik at energibruken og miljøbelastningen minimeres og kvaliteten ivaretas.

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne:

 • planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i tråd med tegninger, prosedyrer, standarder og sikkerhetsdatablader

 • gjøre rede for, planlegge og utføre arbeidet i tråd med krav til helse, miljø og sikkerhet

 • bruke rapporter og skjemaer i tråd med arbeidsoppgaver

 • registrere avvik og foreslå korrigerende tiltak

 • gjøre rede for økonomiske og miljømessige konsekvenser knyttet til valg av metode og materialer

 • forklare og bruke bedriftens kvalitetssikringssystem

 • anvende metoder for sporbarhet for plater, profiler, rør og utstyr

 • utføre stropping og anhuking i tråd med gjeldende regelverk

 • velge og bruke sikkerhetsutstyr, verneutstyr og arbeidstøy tilpasset arbeidsoppdraget og reflektere over konsekvenser ved å ikke bruke dette

 • gjennomføre kildesortering og avfallshåndtering i tråd med bedriftens instruks

 • vurdere og velge materialer ut fra tegninger og spesifikasjoner

 • legge inn forbøying og avstiving og gjøre rede for deformasjoner og sveisekrymp

 • beregne materialbruk og sveisekrymp og utbedre deformasjon

 • demontere, reparere og rette opp komponenter og konstruksjoner

 • bearbeide og klargjøre stålplater, profiler og rør i tråd med arbeidstegninger og spesifikasjoner

 • gjennomføre sveis i tråd med sveiseprosedyrer og spesifikasjoner

 • utføre varmebehandling og nedkjøling og forklare hvordan det påvirker materialer

 • forklare metoder for korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling av ulike materialer

 • bruke analoge og digitale verktøy og måleutstyr i tråd med arbeidsoppgavene

 • bruke manuelle og CNC-styrte maskiner

 • planlegge og gjennomføre forebyggende vedlikehold på maskiner og utstyr

 • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften, og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter, og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv.

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset er gratis.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Zishan Ahmed

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.