AOF.no

Personløfter

Kurs ID: 501853

Oppstart

fredag 21. oktober 2022

Slutter

fredag 21. oktober 2022

Tidsrom

Kl.08:30 - 18:30

Påmeldingsfrist

fredag 14. oktober 2022

Pris

2850,-

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold og Telemark

SKIEN

Bølevegen 152

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset passer for enhver som skal kunne bruke personløfter/lift i arbeidssammenheng jf. forskrift om utførelse av arbeid.

Målsettingen med opplæringen er at deltakeren tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om teoretisk og praktisk sikker bruk av personløfter, slik at ulykker ved oppstilling og bruk unngås. Kurset har tre moduler dvs en e-læringsmodul, en modul med undervisning ved bruk av virtuelt klasserom og en praktisk del.

Enhver som skal kunne bruke personløfter i arbeidssammenheng på lovlig måte.

De som skal delta må være over 18 år. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Kurset er en kombinasjon av teori og praksis
De typer personløftere/lifter som det gis opplæring på må finnes fysisk tilstede under praksisdelen av opplæringen.

Krav til antall praksistimer:
A + B = 4 timer

A + B + C = 6 timer

Alternativt godtas skriftlig dokumentasjon med beskrivelse om praksis i bedriften fra arbeidsgiver, i så fall er kravet til praksistimer:

A + B = 25 timer

A + B + C = 50 timer

http://www.dokumentert.no/event/dolink/famid/109343

Kurset skal gi brukere en god grunnleggende opplæring i sikker bruk av personløfter.

Opplæringen skal gi brukere god innsikt i prinsippene i personløfterens konstruksjon, nødprosedyrer, virkemåter, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med oppstilling og bruk unngås.

Opplæringen dekker den teoretiske og praktiske sikkerhetsopplæringen som kreves for bruker av personløfter. Praksisdelen for de forskjellige personløfterklasser er beskrevet i opplæringsplanen.

Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig- (muntlig) prøve.

Når eleven har bestått prøven i de aktuelle personløfterklassene, og har deltatt i praktisk bruk av personløftere med veiledere i aktuelle klasser kan det utstedes kompetansebevis for bruker av personløfter. Vedkommende må være fylt 18 år.

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer.

Kurset har en teoretisk prøve samt praktisk kjøring og oppkjøring på personløfter.

Kurset dekkes ikke av Lånekassen

Vestfold og Telemark

SKIEN

Bølevegen 152

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.