AOF.no

Personløfter- kombinert undervisning

Kurs ID: 502829

Oppstart

tirsdag 20. juni 2023

Slutter

onsdag 21. juni 2023

Tidsrom

Kl.08:00 - 13:30

Påmeldingsfrist

tirsdag 13. juni 2023

Pris

3500,-

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Det å arbeide i høyden er alltid forbundet med risiko og fare. Sikkerhetsopplæring i bruk av personløfter skal kunne bidra til å redusere risiko slik at brukeren ikke utsetter seg selv og andre for unødige farer.

Målgruppen for dette kurset er enhver som skal kunne bruke lift/personløftere på en sikker måte i arbeidssammenheng. Kurset gjennomføres over 11 timer (klasse A og B) eller 14 timer (klasse A,B,C) som en kombinasjon av teori i virtuelt klasserom og praksis/visuell demonstrasjon av lift/personløftere. Etter gjennomført kurs får deltakeren godkjent dokumentert sikkerhetsopplæring i form av kompetansekort i bankkortformat med bilde.

Enhver som skal bruke personløfter på lovlig vis i arbeidssammenheng.

De som skal delta må være over 18 år. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Kurset kombinerer teori og praksis.
De typer personløftere/lifter som det gis opplæring på må finnes fysisk tilstede under praksisdelen av opplæringen.

Krav til antall praksistimer:
A + B = 4 timer
A + B + C = 6 timer

Alternativt godtas skriftlig dokumentasjon med beskrivelse om praksis i bedriften fra arbeidsgiver, i så fall er kravet til praksistimer:
A + B = 25 timer
A + B + C = 50 timer

http://www.dokumentert.no/event/dolink/famid/109343

Kurset skal gi brukere en god grunnleggende opplæring i sikker bruk av personløfter.

Opplæringen skal gi brukere god innsikt i prinsippene i personløfterens konstruksjon, nødprosedyrer, virkemåter, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med oppstilling og bruk unngås.

Opplæringen dekker den teoretiske og praktiske sikkerhetsopplæringen som kreves for bruker av personløfter.
Praksisdelen for de forskjellige personløfterklasser er beskrevet i opplæringsplanen og kan tas med instruktør eller alternativt med fadder.

Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig-(muntlig) prøve.

Når eleven har bestått prøven i de aktuelle personløfterklassene, og har deltatt i praktisk bruk av personløftere i aktuelle klasser utstedes kompetansebevis for bruker av personløfter. Vedkommende må være fylt 18 år.

Teoriundervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra.
Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Teoretisk prøve.

Kurset faktureres ved oppstart

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.