AOF.no

Personløfter- Klasse A-B-C Kombinert undervisning

Kurs ID: 502833

Oppstart

tirsdag 25. april 2023

Slutter

onsdag 26. april 2023

Tidsrom

Kl.08:00 - 14:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 18. april 2023

Pris

3500,-

Undervisningsform

Kombinert undervisning

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Det å arbeide i høyden er alltid forbundet med risiko og fare. Sikkerhetsopplæring i bruk av personløfter skal kunne bidra til å redusere risiko slik at brukeren ikke utsetter seg selv og andre for unødige farer.

Målgruppen for dette kurset er enhver som skal kunne bruke lift/personløftere på en sikker måte i arbeidssammenheng. Kurset gjennomføres over 11 timer (klasse A og B) eller 14 timer (klasse A,B,C) som en kombinasjon av teori i virtuelt klasserom og praksis/visuell demonstrasjon av lift/personløftere. Etter gjennomført kurs får deltakeren godkjent dokumentert sikkerhetsopplæring i form av kompetansekort i bankkortformat med bilde.

Enhver som skal kunne bruke personløfter i arbeidssammenheng på lovlig måte.

Teksten bør beskrive krav til forkunnskaper innen:

  • Erfaring

  • Utdannelse

  • Språknivå

Kurset gir deltakeren en god grunnopplæring, teoretisk og praktisk, i sikker bruk av personløfter.
Opplæringen skal gi brukere god innsikt i prinsippene i personløfterens konstruksjon, nødprosedyrer, virkemåter, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med oppstilling og bruk unngås. Opplæringen dekker den teoretiske og praktiske sikkerhetsopplæringen som kreves for bruker av personløfter.

Målsettingen med opplæringen er å gi brukere en god grunnopplæring, teoretisk og praktisk, i sikker bruk av personløfter.
Opplæringen skal gi brukere god innsikt i prinsippene i personløfterens konstruksjon, nødprosedyrer, virkemåter, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med oppstilling og bruk unngås.
Kurset dekker den teoretiske og praktiske sikkerhetsopplæringen som kreves for bruker av personløfter.

Dette kurset kombinerer selvinstruerende nettbasert teorimodul og praksis med instruktør, alternativt med fadder, og fører fram til kompetansebevis for personløfter klasse A,B og C.
AOF Norge er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør er vi unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med våre tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv tilbyr AOF Norge en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov.
"Det man tilegner seg av læring gjennom AOF Norge den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen"!

teoretisk prøve

Kurset faktureres etter oppstart

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.