AOF.no

Personløfter brukerkurs – oktober

Kurs ID: 500745

Oppstart

fredag 21. oktober 2022

Slutter

fredag 21. oktober 2022

Tidsrom

Kl.08:00 - 19:00

Påmeldingsfrist

onsdag 12. oktober 2022

Pris

2850,-

Timeantall

Totalt: 11

Timer med foreleser: 11

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold og Telemark

SKIEN

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Målsettingen med opplæringen er at den som får opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om teoretisk og praktisk sikker bruk av personløfter, slik at ulykker ved oppstilling og bruk unngås.

Enhver som skal bruke lift/personløfter i arbeidssammenheng.

De som skal delta må være over 18 år. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Del 1 (30 min):

Innledning og informasjon og ulykker med personløfter/lift

 • registrering/kursinformasjon

 • krav til bruker

 • opptakskrav og opplæring

 • kompetansebevis

 • eksempler på uhell, ulykker og konsekvenser

 • årsakssammenheng

 • konsekvenser for bruker

 • SJA (sikker jobbanalyse)

 • forsikringsvilkår ved eventuelle mangler

 • forebygging av ulykker

 • rapportering av uhell

 

Del 2 (1 time):

Personløfterens konstruksjon og virkemåte

 • konstruksjon, sikkerhetsinnretninger og virkemåte:

 • ramme og motvekt

 • motor og drivkilder

 • motortyper, elektriske systemer.

 • kraftoverføring

 • hjul og dekk

 • støttebein/utriggere

 • sikkerhetsbrytere

 • hydraulikksystem

 • manøverorgan og Instrumenter

 • løftesystemet

  • saksesystem

  • teleskopbom, svingbar / ikke svingbare konstruksjoner

 • styresystem og bremser

 • driftsbatteriet

  • vedlikehold, ladning og forholdsregler

  • batterijournal (driftsbatteri)

 • andre sikkerhetsinnretninger

 

Del 3 (1 time):

Stabilitet

Personløfterens stabilitet under forskjellige løfte- og kjøreforhold:

 • tyngdekraft og vektstangprinsippet

 • personløfterens understøtteflate/ veltelinjer

 • sentrifugalkraft

 • aktuelle skilt for varsling, sikkerhet og symboler

 • treghet under manøvrering

 • løftekapasitet og kapasitetsdiagram

 • bakkekjøring, forandring i bremseeffekt, kjøring på

 • tvers av helling

 • oppstilling av personløfter

 • høyt løft/stor arbeidshøyde

 • bløtt/skjevt underlag

 • påvirkning av vind

 • brå bevegelse

 

Del 4 (30 min):

Miljøet rundt personløfteren

Bruks- og sikkerhetsforhold:

 • ergonomi

 • forurensningsfarer forbrenningsmotor

 • aktuelt personlig verneutstyr

 • støynivå

 • merking rundt på personløfteren

 • nødprosedyrer

 

Del 5:

Personløftertyper (1 time) og klasseinndelinger (1 time)

(ev. + 1 klasse C)

Definisjon på personløftertyper og gjennomgang av

·         likheter/ulikheter i håndtering og bruk:

·         Klasse A.
Manuelt flyttbare og tilhenger- monterte bommer, teleskop, sakser, eller kombinasjoner

Det spesielle for klasse A.

·         Klasse B.
Selvkjørende fra kurv eller arbeidsplattform.

Bommer, teleskop, sakser eller kombinasjoner.

Det spesielle for klasse B.

 

+ ev. klasse C.
Bil- / kjøretøymonterte sakser-, knekkarm-, teleskop- bommer- og stiger. Det spesielle for klasse C.

 

Del 6 (1 time):

Kontroll, rapportering fra forskriftsgrunnlag.

 • kort repetisjon grunnkunnskap

 • hva kontrollene gjelder

 • kontrollrutiner

  • daglig kontroll

  • periodisk kontroll

  • sakkyndig kontroll

  • rapportere feil

  • dokumentasjon/kontrollbok

  • ansvar

 

Del 7 (30 min):

Bruks- og sikkerhetsbestemmelser

Pålagte krav og forholdsregler:

 • bruk og sikkerhet

 • bruk på offentlig vei

 • sleping av tilhengere

 • parkering

 • avstand fra elektriske ledninger

 • manuell løfteteknikk

 • brann- og eksplosjonsfare

 • Ex-personløftere

 • SJA (sikker jobbanalyse)

 

Del 8 (30 min):

Avslutning – skriftlig prøve

Krav til praksis:
De typer personløftere/lifter som det gis opplæring på må finnes fysisk tilstede under praksisdelen av opplæringen.

Det anbefales å bruke 1 personløfter pr 3 brukere og at det tilrettelegges med et antall hjelpeinstruktører i tillegg til hovedinstruktør tilpasset antall deltakere i praksisgruppen.

Krav til antall praksistimer:
A + B = 4 timer

A + B + C = 6 timer

Alternativt godtas skriftlig dokumentasjon med beskrivelse om praksis i bedriften fra arbeidsgiver, i så fall er kravet til praksistimer:

A + B = 25 timer

A + B + C = 50 timer

http://www.dokumentert.no/event/dolink/famid/109343

Kurset skal gi brukere en god grunnleggende opplæring i sikker bruk av personløfter.

Opplæringen skal gi brukere god innsikt i prinsippene i personløfterens konstruksjon, nødprosedyrer, virkemåter, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med oppstilling og bruk unngås.

Opplæringen dekker den teoretiske og praktiske sikkerhetsopplæringen som kreves for bruker av personløfter. Praksisdelen for de forskjellige personløfterklasser er beskrevet i opplæringsplanen.

Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig-(muntlig) prøve.

Når eleven har bestått prøven i de aktuelle personløfterklassene, og har deltatt i praktisk bruk av personløftere med veiledere i aktuelle klasser kan det utstedes kompetansebevis for bruker av personløfter. Vedkommende må være fylt 18 år.

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer.

Det gjennomføres teoretisk eksamen, samt praktisk kjøring av personløfter/lift etter bestått prøve

Kurset dekkes ikke av lånekassen.

Vestfold og Telemark

SKIEN

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.