AOF.no

Personaladferd i utfordrende situasjoner med eldre i kommunal omsorg

Kurs ID: 502287

Oppstart

torsdag 16. mars 2023

Slutter

torsdag 16. mars 2023

Tidsrom

Kl.12:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

mandag 13. mars 2023

Pris

1925,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Miljøet rundt eldre beboere er av stor betydning for forløp av alderdom, ev sykdom og livskvalitet. Samvær basert på verdighet og integritet kan bidra til å forebygge psykologiske og atferdsmessige utfordringer.

  • Kan personalatferd skape økt funksjonsnedgang og samarbeidsvansker?

  • Hvilke kommunikasjonsferdigheter trenger man for å skape en gjensidig dialog som fremmer bekreftelse, mestring og emosjonell kontakt?

  • Hvordan skape økt glede og deltakelse?

Foreleser:

Knut Ove Solberg

Tidligere sjefspsykolog ved avdeling for voksenhabilitering ved Oslo universitetssykehus Ullevål, og ved Enhet for voksenhabilitering Sykehuset Telemark HF. Tidligere ansatt ved Nasjonalt kompetanse senter for aldersdemens (nå Aldring og helse) med utviklings og forskningsoppgaver. Han har lang klinisk erfaring i forhold til personer med utviklingshemming og demens, samt samarbeid mellom forvaltningsnivåene spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Solberg har lang undervisningserfaring, både nasjonalt og internasjonalt og får svært gode tilbakemeldinger på sine kurs.

ALLE som jobber med eldre beboere tilknyttet kommunal omsorg

-

  • Praktiske analyseferdigheter - proaktiv atferd

  • Personalatferd i tråd med etisk og faglig god personsentrert omsorg

  • "Grensesetting" - hva er faglig og etisk forsvarlig

  • Aktuelle reaktive strategier (konsekvenser) for utfordrende atferd

  • Hvordan bruke oppmerksomhetsfokusering og forsterkerformidling i praktisk arbeid

  • Reguleringsstøtte - hvordan bruke dette for å trygge og berolige beboere

  • Personalets atferd og kommunikasjonsform - hvordan tilpasse dette til beboers situasjon og tilstand

Få økt kompetanse og forståelse for hvordan personalets atferd kan bidra til skape ivaretakende livsmiljøer og gode relasjoner.

Få konkret kunnskap om hva som bedrer samarbeid - og reduserer utfordrende atferd - hos beboere.

Digitalt kurs - 16. mars 2023

-

Deltakeravgift, kr. 1.925,- pr deltaker.

Avmeldingsfrist er 13.03.23.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.