AOF.no

Pedagog i barnehagen

Hvordan ha fokus på å lede, være en god rollemodell for andre ansatte og barna, samt ha fokus på faglig innhold i hverdagen i barnehagen?  

Dette todelte kurset handler om å styrke og bevisstgjøre pedagogiske ledere i arbeidet med å utvikle den pedagogiske praksisen, gjennom systematisk sammenheng mellom planlegging og dokumentasjon. Her presenteres verktøy som pedagogiske ledere kan benytte for å strukturere det pedagogiske arbeidet i barnehagen.  

Kurset går digitalt over to kvelder, 30. oktober og 6. november fra kl. 17.00–19.30.

hva-forstaar-de-minste

Oppstart

30.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

1 890,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

hva-forstaar-de-minste

Kurset retter seg mot pedagogiske ledere som jobber i barnehagen.

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper.

Del 1  (30. oktober fra kl. 17.00–19.30)

Barnehagefaglig kompetanse  

  • hva betyr det i praksis?  

  • hvordan deler vi kompetansen med våre medarbeidere?  

  • hvordan kan vi legge til rette for systematisk veiledning?  

Del 2 (6. november fra kl. 17.00–19.30) 

Planlegging  

  • hvem planlegger vi for?  

  • hva planlegger vi? – lek, aktivitet, dagsrytme, konflikthåndtering, påkledning..?  

  • hvordan får vi barna med i planleggingen?  

Dokumentasjon  

  • hvordan dokumenterer vi det vi planlegger?  

  • hvordan evaluerer vi gjennomføring av planene?  

  • hva reflekterer vi over og hvordan gjør vi det?  

  • hvordan får vi barna med på refleksjon og vurdering?  

Fokus er på pedagogiske lederes utfordringer og muligheter knyttet til pedagognormen, med vekt på praktisk kunnskap.  

Ta kurset sammen med en eller flere pedagogkollegaer – diskuter og reflekter underveis og i etterkant!  


Kursholder Cathrine Ask er barnehagelærer med videreutdanning i veiledning og hovedfag i praktisk kunnskap. Hun har jobbet 25 år i barnehage på alle nivåer og undervist i pedagogikk på universitet og på barne- og ungdomsarbeiderfag. Cathrine jobber nå med et forskningsprosjekt om barns medvirkning i Bodø kommune og veileder styrere i ulike prosjekter i andre kommuner. Hun har lang fartstid som kursholder og veileder på temaene rammeplanen – fra praksis til teori, barns medvirkning og danning og læring. 

Cathrine Ask har gitt ut bøkene “Hverdagslæring i barnehagen”, «Rammeplanen og hverdagen i barnehagen» og «Medarbeider i barnehagen».  

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et digitalt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Vi tilbyr både klasseromskurs og digitale kurs.
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Det arrangeres ingen eksamen på dette kurset.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?