AOF.no

Offentleglova – en praktisk gjennomgang, digitalt kurs

Kurs ID: 502086

Oppstart

onsdag 1. februar 2023

Slutter

onsdag 1. februar 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

onsdag 25. januar 2023

Pris

1890,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Innsyn i forvaltningens dokumenter er en sentral demokratisk rettighet. Kurset gir en praktisk innføring i offentleglovas hovedregler.

Foreleser - Kurt Bjørnnes

Han er advokat MNA og har egen praksis i  Skudeneshavn. Han har gjennom mange år utviklet og gjennomført  undervisningsoppdrag for kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, direktorater og departementer. I tillegg har han hatt  undervisningsoppdrag gjennom Høgskolen Innlandet. I tillegg har han prosess- og prosedyreerfaring og er fast tilknyttet  Fagakademiet AOF. 

Kurset er først og fremst for saksbehandlere og ledere. Kurset egner seg også for folkevalgte.

Ingen krav til forkunnskaper.

Offentleglova regulerer allmennhetens rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Det er viktig for offentlige virksomheter å kjenne til reglene på dette området. Kurset byr på en praktisk gjennomgang av loven og vil gjøre deltakeren tryggere i saksbehandlingen. Kurset gjennomføres digitalt med god mulighet for å stille spørsmål underveis.

Det blir fokusert på følgende temaer:

  • Om åpenhet og offentlighet i forvaltningen

  • Dokumentåpenhet

  • Hovedregler

  • Unntak fra innsyn

  • Saksbehandling av innsynskrav og klagereglene

Kurset gjennomføres på fire timer inkl korte pauser.

Kursdeltakeren skal få økt kompetanse innenfor området juss og saksbehandling, samt lære nye verktøy og få kjennskap til og oppdatert informasjon om aktuelt lovverk.

Virtuelt klasserom - teams

Ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Deltakeravgift, kr. 1.890,-.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.