AOF.no

Offentleglova – en praktisk gjennomgang

Kurs ID: 503039

Oppstart

tirsdag 21. november 2023

Slutter

tirsdag 21. november 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

torsdag 16. november 2023

Pris

2150,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Digital undervisning

Digital undervisning

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Innsyn i forvaltningens dokumenter er en sentral demokratisk rettighet. Kurset gir en praktisk innføring i offentleglovas hovedregler.

Foreleser – Kurt Bjørnnes

Bjørnnes er advokat MNA og har egen praksis i Skudeneshavn. Han har gjennom mange år utviklet og gjennomført undervisningsoppdrag for kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, direktorater og departementer. I tillegg har han prosess- og prosedyreerfaring og er fast tilknyttet AOF, bl.a. med undervisningsoppdrag for Høgskolen Innlandet. Kurt Bjørnnes har en utpreget praktisk og humoristisk undervisningsmåte, og våre deltakere gir alltid den beste tilbakemelding på kursene hans.

Kurset er først og fremst for saksbehandlere og ledere. Kurset egner seg også for folkevalgte.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Offentleglova regulerer allmennhetens rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Det er viktig for offentlige virksomheter å kjenne til reglene på dette området. Kurset byr på en praktisk gjennomgang av loven og vil gjøre deltakeren tryggere i saksbehandlingen. Kurset gjennomføres digitalt med god mulighet for å stille spørsmål underveis.

Det blir fokusert på følgende temaer:

  • Om åpenhet og offentlighet i forvaltningen

  • Dokumentåpenhet

  • Hovedregler

  • Unntak fra innsyn

  • Saksbehandling av innsynskrav og klagereglene

Kurset gir en praktisk innføring i offentleglovas hovedregler. Målet er å vise at lovverket er en rammebetingelse for saksbehandling. Kurset skal bidra til kvalitetsheving

Kurset gjennomføres på Teams, fire timer inkl. korte pauser. I forkant av kurset vil du motta møteinvitasjon til Teams, vedlagt presentasjon av kursinnhold.

Ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Digital undervisning

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.