AOF.no

Nyansatt i varehandelen

Kurs ID: 502222

Oppstart

tirsdag 15. august 2023

Slutter

tirsdag 17. oktober 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 1. august 2023

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Er du nyansatt i varehandelen eller har jobbet der et til to år? Da er dette kurset for deg.

Kurset vil gi deg nyttig kunnskap og økt forståelse om teamer som kundeservice, kundebehandlingen, markedsføring og klagebehandling.

Kurset er for personer som ønsker å starte å jobbe med salg, eller er nyansatt innen fag- og detaljhandelen og som trenger en innføring og innsikt i relevante temaer og arbeidssituasjoner man møter i arbeidet.  

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du har gode norskferdigheter.

Emne 1: Introduksjon og organisering av sektoren 

Emne 2: Lovverk i det norske arbeidslivet  

Emne 3: Lovverk/regler/føringer relatert til yrket/praksisen  

Emne 4: Etikk/yrkesetikk   

Emne 5: Kommunikasjon med brukere av tjenesten  

Emne 6: Fagspesifikt tema - De 5 p'er i salg  

Emne 7: Fagspesifikt tema - Ulike typer salg  

Emne 8: Fagspesifikt tema - Produktets vareflyt og alt som påvirker  

Emne 9: Fagspesifikt tema - Markedsføring  

Emne 10: Fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset  

 

Omfang 40 timer (10 økter a 4 timer) 

  • øke sin kompetanse på hvordan handelssektoren og ulike interesseorganisasjoner er organisert 

  • kunne se og forstå kundens behov 

  • få innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med kunder 

  • ha grunnleggende kompetanse om lover innen salgsarbeid 

  • ha innsikt i de 5 p'er 

  • ha økt kompetanse på hvordan markedsføring påvirker salg og budsjett 

  • kunne forstå og håndtere konflikter på best mulig måte 

  • kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen salg 

  • få kunnskap om hvordan salgsbedrifter er organisert og se helheten i det økonomiske i en salgsbedrift 

Undervisningen er digital med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilgang til det digitale klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på kurset.

Kurset er gratis for deg som deltaker, da det er finansiert av HKDir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) gjennom tilskuddsordningen Bransjeprogram.


Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.