AOF.no

Ny tillitsvalgt

Konferanse for nye tillitsvalgte og medlemmer som er tiltenkt et verv eller er nysgjerrig på hva tillitsvalgtarbeid går ut på.

Konferansen utlyses med forbehold om at arrangør får innvilget søknad om kursmidler fra forbundet.

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

30.08.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Akershus

Sørmarka Konferansehotell

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Nye tillitsvalgte og medlemmer i IE & FLT region øst.

Det kreves ingen forkunnskaper.

Kurset skal gi en grunnleggende innføring i oppgavene, rollene, rettigheter og plikter tillitsvalgte har.

  • Lære om bedriftstillitsvalgtes oppgaver og rolle i vedtekter og avtaler

  • Lære om sentrale lover for tillitsvalgtarbeid

  • Lære om hvordan komme i gang med klubbarbeid, herunder evt. valg av styre

  • Lære om medlemsmøter, forhandlingsmøter, drøftelsesmøter

  • Ha kjennskap til gode steder å hente informasjon, herunder Tillitsvalgtverktøy og Tillisvalgtportal

  • Ha kjennskap til videre skoleringsmuligheter

  • Innledninger i plenum

  • Diskusjoner i plenum og/eller grupper

Ingen eksamen.

Konferansen er gratis for medlemmer av IE & FLT region øst.

IE & FLT dekker reisekostnader etter AOFs satser og gir stipend for bekreftet tapt arbeidsfortjeneste dersom du må ta ulønnet permisjon fra jobben.

Interessert i noen av disse?