AOF.no

Norskkurs B1 – Mellomnivå

Kurs ID: 500412

Oppstart

onsdag 24. august 2022

Slutter

onsdag 4. januar 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

onsdag 21. september 2022

Pris

6800,-

Timeantall

Totalt: 48

Timer med foreleser: 48

Undervisningsform

Klasserom

Viken

DRAMMEN

Kontakt

Nasim Rizvi

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Studieforbundet AOF er offentlig godkjent tilbyder av norskopplæring. Det vil si at timer tatt hos oss godkjennes av UDI ved en søknad om varig oppholdstillatelse.

Kurset gjennomføres i klasserom i AOFs lokaler i Drammen.

Hvem passer kurset for:

Norskkurs B1- del 1

Forkunnskaper: Norskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket og som ønsker å bli mer selvstendig når du kommuniserer på norsk. Dette kurset dekker første halvdel av mellomnivå B1 og passer for deg som har gjennomført nivå A2 litt øvet eller har tilsvarende kunnskaper. Vi bruker kursboken «Stein på stein» av Ellingsen og Mac Donald, kapittel 1 til 7.

Målgruppe: Norskkurs på mellomnivå B1 passer for deg som kan en del norsk fra før - tilsvarende A2, og som ønsker å lære mer om norsk språk og samfunn. Det forbereder deg til norskprøve A2-B1.

 Innhold: På dette kurset skal du utvikle mer kunnskap om:

  • å forstå hovedpunktene i klar standard tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv.

  • å skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse

  • å beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer,

  • å diskutere velkjente emner og begrunne meningene dine

  • å uttrykke deg slik at du kan takle uvante, eller til og med vanskelige, situasjoner

  •  Metode: Undervisningen består av gruppearbeid, lytteøvelser, rollespill, muntlige øvelser/samtaler, presentasjoner og hjemmearbeid.

  • Gjennomføring;  Alle som skal ta dette kurset må ha tilgang på PC.

Kursbevis: Man får tildelt kursbevis ved 75% oppmøte


Norskkurs mellomnivå B1 – del 1 er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket og som har tatt kurset A2.

Norskkurs mellomnivå B1 – del 1 er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket og som har tatt kurset A2.

Dette lærer du:

På dette kurset skal du utvikle mer kunnskap om:

- å forstå hovedpunktene i klar standard tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv

- å skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse

- å beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer,

- å diskutere velkjente emner og begrunne meningene dine

- å uttrykke deg slik at du kan takle uvante, eller til og med vanskelige, situasjoner

På dette nivået kan deltakeren forstå klare og enkle framstillinger relatert til kjente emner fra arbeid, skole, hjem og fritid og kan uttrykke seg enkelt og sammenhengende om kjente emner og emner av personlig interesse. Deltakeren kan delta uforberedt i samtaler i de fleste situasjoner en møter i dagliglivet, når samtalepartneren snakker tydelig.

 (Læringsmålene er hentet fra læreplanen i norsk og samfunnskunnskap utviklet av Kompetanse Norge)
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Lareplan/

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. Undervisningen består av gruppearbeid, lytteøvelser, rollespill, muntlige øvelser/samtaler, presentasjoner og hjemmearbeid.

NORSKPRØVE

Skal du ta norskprøve? Selve prøven gjennomføres av Kompetanse Norge i samarbeid

med kommunene. Her finner du datoer for oppmelding og gjennomføring, og du kan

melde deg på:

https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/nar-er-proven/

Kurset finansieres av arbeidsgiver eller privat.

Viken

DRAMMEN

Kontakt

Nasim Rizvi

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.