AOF.no

Norsk B2

Kurset er for deg som vil bli mer selvstendig når du kommuniserer på norsk og har norskkunnskaper tilsvarende B1. 

Kurset vil forberede deg til å gjennomføre norskprøven. 

shutterstock_174875987-867791-edited-Oct-20-2021-12-25-29-41-PM

Oppstart

26.08.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

4 380,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Trøndelag

Studiesenter Trondheim

Vestre Rosten 81

stipendordninger-fagskole-fagbrev

Norskkurs mellomnivå B2 – del 1 er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket, og som har tatt kurset A2 – del 2.

Det er ingen krav om forkunnskaper, men det er sterkt anbefalt at du har gjennomført B1, del 1 og 2.

Øvelse i å forstå komplekse framstillinger, samt faglige drøftinger innenfor eget fagområde. Vi vil trene på å kunne bruke norsk klart og nyansert om et vidt spekter av emner. Vi diskuterer og uttrykker synspunkter og argumenter for og imot ulike alternativer og øver i å delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene.

Læringsmålene er hentet fra læreplanen i norsk og samfunnskunnskap, som er utviklet av Direktoratet for høyere utdanning (HK-dir).
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Lareplan/

  • forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde

  • delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene

  • skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner

  • forklare et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer

  • lære mer om norsk kultur- og samfunnsliv

Undervisningen gjennomføres i et vanlig klasserom med lærer til stede. Undervisningen består av gruppearbeid, lytteøvelser, rollespill, muntlige øvelser/samtaler, presentasjoner og hjemmearbeid. Kurset forbereder deg til norskprøve B2.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved kursslutt.

Faktura på totalbeløpet eller avdragsordning etter avtale. Faktura kan deles på forespørsel. Hele fakturaen må være betalt innen kurset er ferdig.

Interessert i noen av disse?