AOF.no

Norsk B2 trinn 2 Fredrikstad

Kurs ID: 502988

Oppstart

torsdag 27. april 2023

Slutter

torsdag 8. juni 2023

Tidsrom

Kl.18:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 27. april 2023

Pris

3570,-

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Norsk B2 trinn 2 er for deg som har tatt Norsk B2 trinn 1. Vi bruker boken "Her på berget".

På norskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på norsk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres.

Bestått norskkurs B2 - del 1.

Dette lærer du:

  • å forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde

  • å delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene

  • å skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner

  • å forklare et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer

  • Du lærer også mer om norsk kultur- og samfunnsliv

På dette nivået kan deltakeren forstå komplekse framstillinger, også faglige drøftinger innenfor eget fagområde og uttrykke seg klart og nyansert om et vidt spekter av emner. Deltakeren kan uttrykke synspunkter og argumentere for og imot ulike alternativer og kan delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene.


(Læringsmålene er hentet fra læreplanen i norsk og samfunnskunnskap utviklet av Kompetanse Norge)

https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Lareplan/

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. 

Det er ingen eksamen

Deltakerne betaler selv for kurset

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.