AOF.no

Norsk B2 trinn 1

Kurs ID: 501590

Oppstart

mandag 6. mars 2023

Slutter

mandag 17. april 2023

Tidsrom

Kl.18:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

fredag 3. mars 2023

Pris

3570,-

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette er  et kurs for deg som ønsker å forberede deg til å kunne ta test i norsk på høyere nivå. 

Skriftlig og muntlig videreutvikling av språket samt gjennomføring av eksempeltester.

Norskkurs mellomnivå B2 – del 1 er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket og som har tatt kurset B1 - del 1 og 2.

Norskkurs mellomnivå B2 – del 1 er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket og som har tatt kurset B1 - del 1 og 2.

Dette lærer du:

På dette kurset skal du utvikle mer kunnskap om:

  • å forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde

  • å delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene

  • å skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner

  • å forklare et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer

  • Du lærer også mer om norsk kultur- og samfunnsliv

På dette nivået kan deltakeren forstå komplekse framstillinger, også faglige drøftinger innenfor eget fagområde og uttrykke seg klart og nyansert om et vidt spekter av emner. Deltakeren kan uttrykke synspunkter og argumentere for og imot ulike alternativer og kan delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene.

 

(Læringsmålene er hentet fra læreplanen i norsk og samfunnskunnskap utviklet av Kompetanse Norge)

https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Lareplan/

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. 

Ingen eksamen.

Deltakerne betaler selv for kurset.

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.