AOF.no

Norsk B2 trinn 1

Kurs ID: 501590

Oppstart

onsdag 12. oktober 2022

Slutter

onsdag 14. desember 2022

Tidsrom

Kl.18:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

fredag 7. oktober 2022

Pris

3400,-

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Klasserom

Viken

FREDRIKSTAD

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

B2 trinn 1 er et kurs på høyere mellomnivå - B2 trinn 1 og 2 har tilsammen 60 timers undervisning. På dette kurset brukes bøkene "Her på Berget" trinn1 kapittel 1-7 trinn 2 kapittel 8-14.

Muntlig og skriftlig norsk, norsk historie, kultur og samfunnsliv. Forkunnskaper er gjennomført B1 eller tilsvarende.

Informasjon om Norsktesten www.kompetansenorge.no

Norskkurs mellomnivå B2 – del 1 er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket og som har tatt kurset B1 - del 1 og 2.

Norskkurs mellomnivå B2 – del 1 er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket og som har tatt kurset B1 - del 1 og 2.

Dette lærer du:

På dette kurset skal du utvikle mer kunnskap om:

  • å forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde

  • å delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene

  • å skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner

  • å forklare et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer

  • Du lærer også mer om norsk kultur- og samfunnsliv

På dette nivået kan deltakeren forstå komplekse framstillinger, også faglige drøftinger innenfor eget fagområde og uttrykke seg klart og nyansert om et vidt spekter av emner. Deltakeren kan uttrykke synspunkter og argumentere for og imot ulike alternativer og kan delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene.

 

(Læringsmålene er hentet fra læreplanen i norsk og samfunnskunnskap utviklet av Kompetanse Norge)

https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Lareplan/

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. 

Ingen eksamen

Deltaker betaler selv

Viken

FREDRIKSTAD

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.