AOF.no

Norsk B2-del 2 – høyere nivå – virtuelt

Kurs ID: 501847

Oppstart

mandag 21. august 2023

Slutter

mandag 9. oktober 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 7. august 2023

Pris

2950,-

Timeantall

Totalt: 32

Timer med foreleser: 32

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Kontakt

Elin Idland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

B2 trinn 2 er et kurs på høyere mellomnivå - B2 trinn 1 og 2 har til sammen 64 timers undervisning. På dette kurset brukes bøkene "Stein på stein"

Muntlig og skriftlig norsk, norsk historie, kultur og samfunnsliv. Forkunnskaper er gjennomført B1 og B2 trinn 1 eller tilsvarende.

Informasjon om Norsktesten www.kompetansenorge.no

Norskkurs mellomnivå B2 – del 2 er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket og som har tatt kurset B2 - del 1.

Bestått norskkurs B1-del 2

På dette kurset skal du utvikle mer kunnskap om:

  • Forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde

  • Delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene

  • Skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner

  • Forklare et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer

  • Du lærer også mer om norsk kultur- og samfunnsliv 

På dette nivået kan deltakeren forstå komplekse framstillinger, også faglige drøftinger innenfor eget fagområde og uttrykke seg klart og nyansert om et vidt spekter av emner. Deltakeren kan uttrykke synspunkter og argumentere for og imot ulike alternativer og kan delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene.

(Læringsmålene er hentet fra læreplanen i norsk og samfunnskunnskap utviklet av Kompetanse Norge)

Virtuelt klasserom  

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter. 

NORSKPRØVE SOMMER 2023

Påmelding17.–21. april. Prøveperiode22. mai–2. juni

Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post fra 21. juni

Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling 20. juli

.

Kontakt

Elin Idland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.