AOF.no

Norsk B2 del 2 – høyere nivå

Kurs ID: 501847

Oppstart

onsdag 15. november 2023

Slutter

onsdag 24. januar 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 28. august 2023

Pris

2950,-

Timeantall

Totalt: 32

Timer med foreleser: 32

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Kontakt

Elin Idland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

På norskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på norsk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres.

Norskkurs mellomnivå B2 – del 2 er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket og som har tatt kurset B2 - del 1.

The course is suitable for those who already have basic knowledge and who have taken the course B2 – part 1. 

Norskkurs mellomnivå B2 – del 2 er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket og som har tatt kurset B2 – del 1 eller har oppnådd nivå B2-del 1 på andre måter.

På dette kurset skal du utvikle mer kunnskap om:

  • Forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde

  • Delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene

  • Skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner

  • Forklare et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer

  • Du lærer også mer om norsk kultur- og samfunnsliv 

På dette nivået kan deltakeren forstå komplekse framstillinger, også faglige drøftinger innenfor eget fagområde og uttrykke seg klart og nyansert om et vidt spekter av emner. Deltakeren kan uttrykke synspunkter og argumentere for og imot ulike alternativer og kan delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene.

(Læringsmålene er hentet fra læreplanen i norsk og samfunnskunnskap utviklet av Kompetanse Norge)

Virtuelt klasserom  

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter. 

Undervisningen består av gruppearbeid, lytteøvelser, rollespill, muntlige øvelser/samtaler, presentasjoner og hjemmearbeid. Kurset forbereder deg til norskprøve B2

Kurset starter mandag 28 august kl 17.00 og undervisning vil deretter være hver tirsdag i 8 uker

Informasjon om Norsktesten www.kompetansenorge.no

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du vil motta en kursbevis om du har deltatt på 75% av kurset eller mer. Ønsker du å ta norsk språktest? Følg denne lenken og finn dato for registrering og informasjon om hvordan du melder deg på. 

https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/nar-er-proven/ 

Privat finansiering. Deltaker betaler kurset selv. 

Kontakt

Elin Idland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.