AOF.no

Norsk B2 – del – 1 høyere nivå – virtuelt

Kurs ID: 501846

Oppstart

mandag 16. januar 2023

Slutter

onsdag 8. februar 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 2. januar 2023

Pris

2950,-

Timeantall

Totalt: 32

Timer med foreleser: 32

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Rogaland

STAVANGER

Kontakt

Elin Idland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

B2 trinn 1 er et kurs på høyere mellomnivå – B2 trinn 1 og 2 har til sammen 64 timers undervisning. På dette kurset brukes bøkene "Stein på stein"

Muntlig og skriftlig norsk, norsk historie, kultur og samfunnsliv. Forkunnskaper er gjennomført B1 eller tilsvarende.

Informasjon om norsktesten www.kompetansenorge.no

Norskkurs mellomnivå B2 – del 1 er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket og som har tatt kurset B1 – del 1 og 2.

Norskkurs mellomnivå B2 – del 1 er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket og som har tatt kurset B1 – del 1 og 2.

På dette kurset skal du utvikle mer kunnskap om:

  • Forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde

  • Delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene

  • Skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner

  • Forklare et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer

  • Du lærer også mer om norsk kultur- og samfunnsliv 

 

 

På dette nivået kan deltakeren forstå komplekse framstillinger, også faglige drøftinger innenfor eget fagområde og uttrykke seg klart og nyansert om et vidt spekter av emner. Deltakeren kan uttrykke synspunkter og argumentere for og imot ulike alternativer og kan delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene.

(Læringsmålene er hentet fra læreplanen i norsk og samfunnskunnskap, utviklet av Kompetanse Norge)

Virtuelt klasserom  

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter. 

Undervisningen består av gruppearbeid, lytteøvelser, rollespill, muntlige øvelser/samtaler, presentasjoner og hjemmearbeid. Kurset forbereder deg til norskprøve B1/B2

Norskprøve våren 2023

Påmelding 23. - 27. januar. Prøveperiode 13. - 17. mars

Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendes på e-post 12. april 2023.

.

Rogaland

STAVANGER

Kontakt

Elin Idland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.