AOF.no

Norsk B1 trinn 1

Kurs ID: 500231

Oppstart

tirsdag 19. september 2023

Slutter

torsdag 26. oktober 2023

Tidsrom

Kl.18:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 19. september 2023

Pris

3750,-

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Sarpsborg

St. Mariegate 47

Kontakt

Venke Helen Mikalsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette er første kurset på mellomnivå. Kurset er for deg som har norskkunnskap på A1 og A2 nivå eller som har gjennomgått undervisning i læreboken «På vei», eller annet nybegynnerverk.

Kurset tar for seg avansert grammatikk og øving i norsk skriftlig.
Det jobbes med uttale, språkstruktur og lytteprøver av ulike slag.

Dette er et grunnleggende norskkurs for dem som ønsker å lære seg norsk som 2. språk.
Kurset er for fremmedspråklige som bor og jobber i Norge og ønsker å lære seg norsk både skriftlig og muntlig.

Teksten bør beskrive krav til forkunnskaper innen:

  • Erfaring

  • Utdannelse

  • Språknivå

Kurset tar for seg skriftlig og muntlig norsk, og dette læres ved å jobbe med ulike tema innenfor personlige relasjoner, hverdagsnorsk, det norske samfunnet og arbeidsliv.
Kurset er et nybegynnerkurs i norsk, og skal gi deltakerne en systematisk og trinnvis innføring i norsk vokabular og språkstruktur, samt nyttig samfunnsinformasjon.
Sentrale emner i kurset vil være Ord, Uttrykk, Dialoger, samt Grunnleggende grammatikk.

Gi deltakerne opplæring i hverdagsnorsk / arbeidsnorsk.

Gjøre deltakerne kjent med dagligdagse uttrykk, presentere deg selv og andre, svare på og stille spørsmål om personlige forhold, å fortelle om hverdagslige aktiviteter, grunn- og ordenstall, kjennskap til grunnleggende norsk grammatikk og uttale.

Kjenne til ord og uttrykk knyttet til noen arbeidsliv og samfunn

Det undervises etter den suggestopediske metode som går ut på å få deltakerne til å bruke alle sanser i opplæringen.

Læreren benytter ulike virkemidler som musikk, kunst, sanger, spill, aktiviteter, bevegelse, kommunikasjon, rollespill o.a.

Ingen eksamen

Deltaker betaler selv kursavgiften

Viken

AOFs Kompetansesenter, Sarpsborg

St. Mariegate 47

Kontakt

Venke Helen Mikalsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.