AOF.no

Norsk B1 – Haugesund K5 – Kveld – IMDi

Kurs ID: 501551

Oppstart

onsdag 17. august 2022

Slutter

tirsdag 20. desember 2022

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

onsdag 31. august 2022

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

HAUGESUND

Kontakt

Anne Tove Bjørgen Hammer

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

I samarbeid med integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sin norskopplæringsordning kan vi tilby 80 timer gratis norskopplæring.

  • Du kan ikke ha rett til kommunal norskopplæring eller delta på et kompetansepluss-kurs gjennom jobben din eller en frivillig organisasjon.

  • Vi anbefaler å ha med egen PC til undervisning.

Du kan kun melde deg på ett kurs om gangen i denne ordningen.

Norsk B1 passer for deg som allerede har basiskunnskaper i språket.

Du bør være ferdig med A2 før du begynner på kurset.

På dette kurset lærer du blant annet å lese og skrive tekster, grammatikk, uttale og lytteøvelser. Du får tilgang til et nettbasert program som du kan bruke for å øve deg før du skal gå opp til norskprøven.

På dette nivået kan deltakeren forstå klare og enkle framstillinger relatert til kjente emner fra arbeid, skole, hjem og fritid og kan uttrykke seg enkelt og sammenhengende om kjente emner og emner av personlig interesse. Deltakeren kan delta uforberedt i samtaler i de fleste situasjoner en møter i dagliglivet, når samtalepartneren snakker tydelig.

(Læringsmålene er hentet fra læreplanen i norsk og samfunnskunnskap utviklet av Kompetanse Norge)
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Lareplan/

Opplæringen foregår 1-2 dager i uken på vårt AOF sitt kurssenter i Haugesund.

Du får kursbevis/dokumentasjon for å fullføre kurset dersom du møter 75% av gangene eller mer.

Kurset er gratis.

Kurset inkluderer ikke prøveavgift for norskprøven, du kan selv melde deg opp og avlegge norskprøven på et godkjent prøvested i din kommune. Vi vil veilede deg i oppmeldingen.

Rogaland

HAUGESUND

Kontakt

Anne Tove Bjørgen Hammer

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.