AOF.no

Norsk A2 Moss

Kurs ID: 500101

Oppstart

tirsdag 10. oktober 2023

Slutter

torsdag 9. november 2023

Tidsrom

Kl.18:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 10. oktober 2023

Pris

2890,-

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Moss

Varnaveien 7

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset er for deg som har tatt trinn A1 trinn 1 og 2.

Dette er et grunnleggende norskkurs for dem som ønsker å lære seg norsk som 2. språk.
Kurset er for fremmedspråklige som bor og jobber i Norge og ønsker å lære seg norsk både skriftlig og muntlig.

Ingen krav til forkunnskaper.

Kurset tar for seg skriftlig og muntlig norsk, og dette læres ved å jobbe med ulike tema innenfor personlige relasjoner, hverdagsnorsk, det norske samfunnet og arbeidsliv.
Kurset er et nybegynnerkurs i norsk, og skal gi deltakerne en systematisk og trinnvis innføring i norsk vokabular og språkstruktur, samt nyttig samfunnsinformasjon.
Sentrale emner i kurset vil være Ord, Uttrykk, Dialoger, samt Grunnleggende grammatikk.

Gi deltakerne opplæring i hverdagsnorsk / arbeidsnorsk.

Gjøre deltakerne kjent med dagligdagse uttrykk, presentere deg selv og andre, svare på og stille spørsmål om personlige forhold, å fortelle om hverdagslige aktiviteter, grunn- og ordenstall, kjennskap til grunnleggende norsk grammatikk og uttale.

Kjenne til ord og uttrykk knyttet til noen arbeidsliv og samfunn

Det undervises etter den suggestopediske metode som går ut på å få deltakerne til å bruke alle sanser i opplæringen.

Læreren benytter ulike virkemidler som musikk, kunst, sanger, spill, aktiviteter, bevegelse, kommunikasjon, rollespill o.a.

Ingen

Deltakerne betaler selv for kurset

Viken

AOFs Kompetansesenter, Moss

Varnaveien 7

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.