AOF.no

Norsk A2 – litt øvet

Kurs ID: 501621

Oppstart

mandag 17. april 2023

Slutter

onsdag 31. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 10. april 2023

Pris

4380,-

Timeantall

Totalt: 48

Timer med foreleser: 48

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

STAVANGER

Kontakt

Elin Idland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Studieforbundet AOF er offentlig godkjent tilbyder av norskopplæring. Det vil si at timer tatt hos oss godkjennes av UDI ved en søknad om varig oppholdstillatelse.

Norskkurs litt øvet (A2). Kurset gjennomføres i klasserom i Stavanger.

Målgruppe: Norskkurs litt øvet passer for deg som kan litt norsk fra før - tilsvarende norskkurs A1, og som ønsker å lære mer om norsk språk og samfunn. Det forbereder deg til norskprøve A1-A2.

Innhold: På dette kurset skal du få mer kunnskap om:

 • å beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer

 • å forstå hovedpunktene i klar standard tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv.

 • å skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse

 • å diskutere velkjente emner og begrunne meningene dine

 • å uttrykke deg slik at du kan takle uvante, eller til og med vanskelige, situasjoner

 Metode: Undervisningen består av gruppearbeid, lytteøvelser, rollespill, muntlige øvelser/samtaler, presentasjoner og hjemmearbeid.

 Det forbereder deg til norskprøve A1-A2.

Kursbevis: Man får tildelt kursbevis ved 75% oppmøte

Intermediate level A2 is suitable for those with basic knowledge of the Norwegian language - equivalent to Norwegian level A1 course, and who want to learn more about Norwegian language and society. This will prepare you for Norwegian level A1-A2 test.

Intermediate level A2 is suitable for those with basic knowledge of the Norwegian language - equivalent to Norwegian level A1 course, and who want to learn more about Norwegian language and society. This will prepare you for Norwegian level A1-A2 test.

This course will increase your abilities to:

 • Describe experiences and events, dreams, hopes and plans

 • Understand the main points in daily spoken as well as written language about familiar topics that you often encounter in a work setting, school setting, social life, etc.

 • Write simple, coherent texts on topics relating to everyday life

 • Discuss familiar topics and express your opinions

 • Express yourself so that you can deal with unfamiliar, or even difficult, situations

Course content:

this course will increase your abilities to

 • Describe experiences and events, dreams, hopes and plans

 • Understand the main points in daily spoken as well as written language about familiar topics that you often encounter in a work setting, school setting, social life, etc.

 • Write simple, coherent texts on topics relating to everyday life

 • Discuss familiar topics and express your opinions

 • Express yourself so that you can deal with unfamiliar, or even difficult, situations

Test certificate: You will be awarded a course certificate after 75% attendance

NORWEGIAN LANGUAGE TEST
Are you planning on taking the Norwegian language test? The test is administered by Kompetanse Norge (Skills Norway) in collaboration with your municipality. Follow this link to find dates for registration, information about the test and to sign up. https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/nar-er-proven/

The course consists of group work, listening exercises, role play, discussions, presentations and homework. This will prepare you for the Norwegian level A1-A2 test.

.

Rogaland

STAVANGER

Kontakt

Elin Idland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.