AOF.no

Norsk A1 trinn 2

Kurs ID: 500279

Oppstart

tirsdag 14. mars 2023

Slutter

torsdag 20. april 2023

Tidsrom

Kl.18:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 21. mars 2023

Pris

2890,-

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Askim

Vammaveien 100

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

This is the second step in the beginners Level for adults with some prior knowledge of Norwegian or have attended Level 1 earlier, who want to learn the written and spoken language.

This course will give participants a systematic and step by step introduction to Norwegian vocabulary and structure of the Language, it will also give you insigth into the Norwegian society.

The course is suitable for beginners and for those who have completed A1 – step 1

Kurset passer for deltakere som har gjennomført norsk A1 trinn 1, eller kan litt muntlig og skriftlig norsk fra før.

Completed A1 step 1 or equivalent.

Gjennomført A1 trinn 1 eller tilsvarende.

In this course we are using the books "På vei" textbook and workbook (Chapter 6 - 9)

Key topic of the course will be Words, Expressions, Dialoug

Give the participants training in everyday Norwegian / working Norwegian.

Introduce the participants to everyday expressions, introduce yourself and others, answer and ask questions about personal matters, to tell about everyday activities, basic and order numbers, knowledge of basic Norwegian grammar and pronunciation.

Know the words and expressions related to some working life and society

-

Gi deltakerne opplæring i hverdagsnorsk/ arbeidsnorsk.

Gjøre deltakerne kjent med dagligdagse uttrykk, presentere deg selv og andre, svare på og stille spørsmål om personlige forhold, å fortelle om hverdagslige aktiviteter, grunn- og ordenstall, kjennskap til grunnleggende norsk grammatikk og uttale.

Kjenne til ord og uttrykk knyttet til noen arbeidsliv og samfunn

It is taught according to the suggestopedic method, which involves getting the participants to use all their senses in the training.

The teacher can use various tools such as music, art, songs, games, activities, movement, communication, role play and more.

-

Det undervises etter den suggestopediske metode som går ut på å få deltakerne til å bruke alle sanser i opplæringen.

Læreren kan benytte ulike virkemidler som musikk, kunst, sanger, spill, aktiviteter, bevegelse, kommunikasjon, rollespill o.a.

Ingen eksamen

The participant pays for the course themself.

-

Deltakeren betaler selv for kurset.

Viken

Askim

Vammaveien 100

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.