AOF.no

Norsk A1/A2 – Arendal – Kveldstid – IMDi-U 2022

Kurs ID: 501669

Oppstart

onsdag 30. november 2022

Slutter

mandag 19. desember 2022

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

onsdag 30. november 2022

Timeantall

Totalt: 50

Timer med foreleser: 50

Undervisningsform

Klasserom

Agder

ARENDAL

Kontakt

Anne Tove Bjørgen Hammer

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

I samarbeid med integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sin norskopplæringsordning kan vi tilby 50 timer gratis norskopplæring.

Viktig informasjon

Du kan ikke ha rett til kommunal norskopplæring eller delta på et kompetansepluss-kurs gjennom jobben din eller en frivillig organisasjon. Ukrainske flyktninger i midlertidig kollektiv beskyttelse prioriteres, ved ledige plasser kan andre som ikke har rett til kommunal norskopplæring delta.

Norwegian beginners course for Ukranian refugees

In collaboration with the directorate of integration and diversity (IMDi) we now offer 50 hours free Norwegian courses.

Important information

You can not have rights to free Norwegian education through your municipal learning centre or pariticipate in a free Norwegian course through kompetansepluss at the same time as you receive this course. Ukrainan refugees under collective protection in Norway will bee prioritized, if there are available slots, others participants without rights to free Norwegian language courses can get a slot if there are available.

Dette norskkurset er gratis og passer for deg som er nybegynner i norsk.

 

This course gives you a beginners introduction to Norwegian language

Nybegynnernivå passer for de som ønsker en grundig og praktisk innføring i norsk språk og som har liten eller ingen tidligere erfaring. Emnet skal gi innsikt i grunnleggende ordforråd, grammatikk og språkstruktur.

Beginners level is suitable for those seeking a thorough and practical introduction to the Norwegian language and who have little or no prior experience. The course will provide insight into basic vocabulary, grammar and language structure.

Se læringsmål

See "læringsmål"

Kursinnhold: dette kurset vil øke dine evner til å:

•       Beskriv opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer

•       Forstå hovedpoengene i daglig muntlig så vel som skriftlig språk om kjente emner som du ofte møter i arbeidsmiljø, skolesetting

•       Skriv enkle, sammenhengende tekster om temaer knyttet til hverdagen

•       Diskuter kjente emner og argumenter for meningene dine

•       Uttrykk deg selv slik at du kan håndtere ukjente eller til og med vanskelige situasjoner

Course content: this course will increase your abilities to:

•       Describe experiences and events, dreams, hopes and plans

•       Understand the main points in daily spoken as well as written language about familiar topics that you often encounter in a work setting, school setting

•       Write simple, coherent texts on topics relating to everyday life

•       Discuss familiar topics and argue your opinions

•       Express yourself so that you can deal with unfamiliar, or even difficult, situations

Opplæringen foregår 1-2 dager i uken stedsbasert i Arendal.

The lessons will be 1-2 times per week on location in Arendal.

Ingen avsluttende eksamen.

No final exam.

Kurset er gratis.

The course is free.

Agder

ARENDAL

Kontakt

Anne Tove Bjørgen Hammer

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.