AOF.no

NNN –Tine klubben – Protokoll og referat

Kurs ID: 500996

Oppstart

mandag 10. oktober 2022

Slutter

tirsdag 11. oktober 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

mandag 3. oktober 2022

Timeantall

Totalt: 12

Timer med foreleser: 12

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Robert Alexander Ball

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Protokoll og referat på teams.

Forbundenes medlemmer og tillitsvalgte i NNN - Tine klubben

Ingen

 • Hva er referat

 • Hva er protokoll

 • Hva skal stå i protokollen/referatet

 • Hva skal ikke stå i protokoll/referat

 • Hva er saksfremstilling

 • Saksbehandling av en protokoll

 • Praktiske oppgaver tilknyttet protokoller

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • Kjenne til de grunnleggende bestemmelser som regulerer saksbehandling av protokoller.

 • Ha grunnleggende kjennskap til innholdet i protokoller og referater i forhandlingssituasjon.

 • Ha trening i å skrive protokoller og referater.

 • Få innsikt i hva som ikke bør stå i en protokoll.

Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen.

Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon. Som metode for å øke deltakerens faktiske handlingskompetanse, kan bruk av loggbok, hvor deltakeren bearbeider stoffet kontinuerlig og setter det inn i egen virkelighet, være hensiktsmessig.

Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.

I kurset skal deltakerne få forståelse for vedtektenes bestemmelser om medlems- og tillitsvalgtrollen, samtidig som de skal kunne måle vedtektenes bestemmelser opp mot sine egne forventninger til rollen. Det er viktig å diskutere nettopp dette for å få en bredere forståelse og innsikt om de krav som stilles til rollene når det gjelder rettigheter og plikter. Også de mer generelle forventninger til organisasjonen skal diskuteres.

Enhver faglig organisasjon er en demokratisk institusjon. For at en organisasjon skal fungere optimalt må den ha "gode", deltakende medlemmer. Det må fokuseres på og reflekteres over hva det innebærer å være et godt og deltakende medlem.

Det skal arbeides med problemstillinger omkring den tillitsvalgtes rettigheter og plikter, hvilke krav og forventninger medlemmene har. Hva ligger i rollen etter Hovedavtalens og vedtektenes bestemmelser? Hvilke krav og forventninger bør man ideelt kunne ha til de tillitsvalgte?

Hva er en organisasjons vedtekter? Hvorfor har vi dem? Kan de endres - og hvordan? Hvem bestemmer i en organisasjon? Disse spørsmålene skal diskuteres, problematiseres og være gjenstand for refleksjon.

Deltakerne skal ha oversikt over relevante organisasjoner i arbeidslivet, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Hvordan forholder de seg innbyrdes? Hvilke er de? Hvilken betydning har de i samfunnet? Er LO den eneste arbeidstakerorganisasjonen? Hva skiller de forskjellige arbeidstakerorganisasjonene?

Kurs som gjennomføres ved bruk av denne studieplanen kan variere i lengden alt etter som hvor omfattende temaene behandles og hvilke prioriteringer som foretas. Dette innebærer at innholdet og læringsmålene i studieplanen kan deles opp over flere kortere kurs og samlinger.

Ingen

Kurset er gratis for medlemmene i Tine klubben

Virtuelt klasserom

Kontakt

Robert Alexander Ball

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.