AOF.no

Nettkurs – GENS – Studiekompetanse 23-5-regelen

Kurs ID: 500955

Pris

48000,-

Timeantall

Totalt: 900

Timer selvstudie: 200

Timer online: 700

Undervisningsform

Nettkurs

Virtuelt klasserom

Kontakt

Anne Tove Bjørgen Hammer

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Denne programpakken dekker fagene som kreves fra allmennfaglig studieretning:
Norsk Vg1-Vg2-Vg3
Engelsk Vg1
Matematikk 1P+2P
Naturfag inkl. lab Vg1
Samfunnsfag Vg2
Historie Vg3

NB! – spesielt for Naturfag: Lab-øvelser er en del av eksamen, og vi tilbyr kun dette på våre studiesteder i Haugesund, Bergen eller Kristiansand. Det vil bli satt opp egne datoer til dette. Om du bor et annet sted i landet, eller ikke kan møte på gitt tidspunkt står du selv ansvarlig for å finne et annet sted der du kan få med deg dette.

Voksne som ønsker å oppnå generell studiekompetanse som har fylt 23 år og har minst 5 års heltids yrkespraksis/utdanning.

Fullført grunnskole eller tilsvarende

Undervisningen gjennomføres i henhold til læreplanene i følgende fag som gir studiekompetanse:

Norsk

Matematikk 1P + 2P

Naturfag

Historie

Engelsk

Samfunnsfag

I denne kurspakken for kursdeltaker opplæring ut i fra offentlig godkjent læreplan.

Fagene som inngår i pakken er:

Norsk

Matematikk 1P

Matematikk 2P

Naturfag

Historie

Engelsk

Samfunnsfag

For innsikt i det enkelte læreplanmålet se Utdanningsdirektoratets side (udir.no)

Opplæringen gis ved at du legges til vår læringsplattform; Acampus. Her finner du studieenheter som du jobber med individuelt. Hver studieenhet avsluttes med en innlevering som blir vurdert av lærer.

Privatisteksamen er både skriftlig og muntlig.
Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. 
All oppmelding til eksamen skal skje til din fylkeskommune.

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv ved bruk av MinID eller BankID. På Lånekassen sine nettsider finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Pris: 48000,- eks. kursmateriell og eksamensavgift

Virtuelt klasserom

Kontakt

Anne Tove Bjørgen Hammer

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.