AOF.no

MoTo – Nedbemanning

Kurs ID: 501975

Oppstart

onsdag 22. februar 2023

Slutter

fredag 24. februar 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

onsdag 11. januar 2023

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Innlandet

Scandic Lillehammer Hotel

Turisthotellvegen 6

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

AOF MoTo: Nedbemanning

Nedbemanninger er sjelden lystbetont for noen av partene, men det er selvsagt verst for arbeidstaker. Som tillitsvalgt har du en svært viktig rolle i å sørge for at sistnevntes rettigheter er ivaretatt. Det krever is i magen, og god kjennskap til gjeldende lovverk.

Dette kurset vil gi deg en god innføring i hva din rolle innebærer av ansvar og myndighet, og hvilke rettigheter du skal kjempe for å opprettholde. Jo mer du kan, jo lettere blir det å stå støtt i vanskelige forhandlinger – uten at det ender i store konflikter.

Medlemmer og tillitsvalgte som ønsker og/eller har behov for en innføring i spørsmål knyttet til nedbemanning på arbeidsplassen. 


Ingen forkunnskaper

  • Stillingsvernet

  • Oppsigelser ved nedbemanning

  • Saksbehandling ved oppsigelse

  • Fortrinnsrett til ny tilsetting

  • Attest og arbeidsavtale

  • Ferieavvikling i oppsigelsestid

  • Tillitsvalgtes rolle i nedbemanning

  • Arbeidsmiljøutvalget og verneombudets rolle ved nedbemanning

  • Begreper og rettskilder ved nedbemanning

Dette vil du lære

●       Rettskilder og stillingsvern knyttet til nedbemanning.

●       Tillitsvalgts rolle i nedbemanningssituasjoner.

●       Saksbehandling ved oppsigelse.

●       Attester og arbeidsavtaler.

Kursets struktur

Kurset går over 18 timer fordelt over tre dager, med to netter på hotell. Oppstart er klokken 11.00, og avsluttes 13.00 på dag 3 med inkludert lunsj.

Ingen eksamen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Innlandet

Scandic Lillehammer Hotel

Turisthotellvegen 6

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.