AOF.no

Når barn er pårørende

I barnehage og skole/SFO møter vi barn som lever med belastninger og eller opplever store vansker i familien. Det kan dreie seg om sykdom, psykiske lidelser, rus eller andre utfordringer, som i sin tur påvirker omsorgssituasjonen og oppvekstbetingelsene. Dette stiller store krav til de voksne som møter barna hver dag. Forståelse og støtte har stor betydning for at disse barna skal oppleve mestring, tilhørighet og trygghet i hverdagen. 

Når er barn pårørende? Hvordan møter vi dem – og hvordan kan vi hjelpe? 

Help From Teacher

Oppstart

26.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

1 190,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Help From Teacher

Kurset retter seg mot alle som jobber i barnehage, SFO/AKS og lærere på småskoletrinnet.

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper.

  • Hvem er de pårørende barna?  

  • Hvordan påvirker sykdom, sorg og kriser barn og familier? 

  • Hvilke reaksjoner og behov kan gi seg til kjenne når barn er pårørende? 

  • Hvordan kan voksne i barnehage og skole/SFO hjelpe barnet, ramme inn hverdagen og støtte den rammede familien? 

  • Hvordan spille på andre barn, deres foreldre og øvrige støttespillere i nettverket?  


Kursholder Heidi Wittrup Djup
er psykologspesialist ved Klinikk for krisepsykologi og har mange års erfaring fra arbeid med barn og familier rammet av sorg, kriser og alvorlige livsbelastninger. Hun er også universitetslektor ved Universitetet i Bergen og redaktør i Tidsskrift for Norsk psykologforening. Heidi er en mye brukt kursholder og veileder når det gjelder kunnskap om barns helse, rettigheter og omsorgsbehov. Hun utgav i 2021 boken Barnehagens betydning når barn er pårørende. I arbeidet med barn som pårørende er hun spesielt opptatt av å løfte frem den rollen barnehager og skoler kan spille for å hjelpe barna, støtte familiene og skape en god og trygg hverdag for barn som er rammet.  

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et digitalt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Vi tilbyr både klasseromskurs og digitale kurs.
2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Det arrangeres ingen eksamen på dette kurset.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?