AOF.no

NAF – Vervekurs

Kurs ID: 503207

Oppstart

mandag 21. august 2023

Slutter

tirsdag 22. august 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

mandag 31. juli 2023

Timeantall

Totalt: 12

Timer med foreleser: 12

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

Sømmevegen 1

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Forbundet sentralt har kjørt en vervekampanje i 2023, og vi ønsker å sette fokus på verving av nye medlemmer da det fortsatt er mange potensielle medlemmer i våre områder.

Forbundenes medlemmer og tillitsvalgte.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset tar for seg kommunikasjonsteknikker, praktisk vervearbeid, personlige utfordringer og argumentasjon.

I tillegg skal kurset legge opp til diskusjoner og utveksling av synspunkter omkring egne grunner og motiver til å være organisert, hvordan frambringe flest mulig argumenter for medlemskap i LO, egne holdninger og væremåte, fremtoning for verving (hersketeknikker).

Læringsmål:

  • Hvorfor verve.

  • Hvordan bli en bedre verver.

  • Verveteknikker og verving i praksis.

  • Være motivert og i stand til å ta initiativ til lokalt vervearbeid.

  • Ha god oversikt over de viktigste argumentene for og imot medlemskap i LO-familien.

Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. 

Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.  Som metode for å øke deltakerens faktiske handlingskompetanse, kan bruk av loggbok, hvor deltakeren bearbeider stoffet kontinuerlig og setter det inn i egen virkelighet, være hensiktsmessig.

Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.

I kurset skal deltakerne få forståelse for vedtektenes bestemmelser om medlems- og tillitsvalgtrollen, samtidig som de skal kunne måle vedtektenes bestemmelser opp mot sine egne forventninger til rollen. Det er viktig å diskutere nettopp dette for å få en bredere forståelse og innsikt om de krav som stilles til rollene når det gjelder rettigheter og plikter. Også de mer generelle forventninger til organisasjonen skal diskuteres.

Enhver faglig organisasjon er en demokratisk institusjon. For at en organisasjon skal fungere optimalt må den ha ”gode”, deltakende medlemmer. Det må fokuseres på og reflekteres over hva det innebærer å være et godt og deltakende medlem.

Det skal arbeides med problemstillinger omkring den tillitsvalgtes rettigheter og plikter, hvilke krav og forventninger medlemmene har. Hva ligger i rollen etter Hovedavtalens og vedtektenes bestemmelser? Hvilke krav og forventninger bør man ideelt kunne ha til de tillitsvalgte?

Hva er en organisasjons vedtekter? Hvorfor har vi dem? Kan de endres – og hvordan? Hvem bestemmer i en organisasjon? Disse spørsmålene skal diskuteres, problematiseres og være gjenstand for refleksjon.

Deltakerne skal ha oversikt over relevante organisasjoner i arbeidslivet, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Hvordan forholder de seg innbyrdes? Hvilke er de? Hvilken betydning har de i samfunnet? Er LO den eneste arbeidstakerorganisasjonen? Hva skiller de forskjellige arbeidstakerorganisasjonene?

 Kurs som gjennomføres ved bruk av denne studieplanen kan variere i lengden alt etter som hvor omfattende temaene behandles og hvilke prioriteringer foretas. Dette innebærer at innholdet og læringsmålene i studieplanen kan deles opp over flere kortere kurs og samlinger.

Ingen eksamen.

Kurset er gratis og reisen til/fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste.

Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

Sømmevegen 1

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.