AOF.no

NAF – Tillitsvalgtsamling avd 1

Kurs for medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund, avd 1.

Dette arrangementet er åpent for å ha med seg følge.

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

25.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Oslo

Kiel båt

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Kurset er rettet mot nye tillitsvalgte.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

 • medlemsfordeler

 • forbundets historie og identitet

 • fagbevegelsens betydning i samfunnet

 • den lokale organisasjonen og tillitsvalgrollen i praksis

 • relevante lover og avtaler

Kurset skal gi økt innsikt i - og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap og skape trygghet for selvstendig handling.

Hensikten med dette kurset er at nye medlemmer skal bli bedre kjent med det forbundet de har meldt seg inn i, hva det er og hva det står for.

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • kjenne til medlemsfordelene i forbundet

 • kjenne til hovedtrekkene ved forbundets tilblivelse og historie

 • kjenne til hovedtrekkene når det gjelde forbundets oppbygning og faglig-politisk virksomhet

 • kjenne til hovedtrekkene ved relevante lover og avtaler

 • kjenne til hvordan den lokale organisasjonen og de lokale tillitsvalgte fungerer

 • ha en positiv opplevelse av å være organisert

 • forelesninger samt gruppearbeid

 • det skal være deltakerorientert. Deltakeren skal oppmuntres til å innta et eierforhold til kurset ved at de aktivt bruker sine erfaringer fra egen klubb

 • det skal gis rom for egen refleksjon og grupperefleksjoner rundt det å være organisert og hvorfor være organisert

Der er ingen eksamen på dette kurset.

Kurset er gratis og reisen til/fra dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund. NAF dekker også kostnaden for følget.

Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekket i form at beskattet reel tapt arbeidsfortjeneste.

Interessert i noen av disse?