AOF.no

NAF – Tillitsvalgt samling

Kurs ID: 504729

Oppstart

fredag 15. mars 2024

Slutter

søndag 17. mars 2024

Tidsrom

Kl.09:00 - 18:00

Påmeldingsfrist

fredag 2. februar 2024

Timeantall

Totalt: 10

Timer med foreleser: 10

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Oslo

Kiel båt

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurs for medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund.

Dette arrangementet er åpent for å ha med seg følge.

Tillitsvalgte som ikke har vært på kurset tidligere.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

 • Medlemsfordeler

 • Forbundets historie og identitet

 • Fagbevegelsens betydning i samfunnet

 • Den lokale organisasjonen og tillitsvalgtrollen i praksis

 • Relevante lover og avtaler 

Kurset skal gi økt innsikt i – og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape trygghet for selvstendig handling.

Hensikten med dette kurset er at nye medlemmer skal bli bedre kjent med det forbundet de har meldt seg inn i, hva det er og hva det står for.

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • kjenne til medlemsfordelene i forbundet.

 • kjenne til hovedtrekkene ved forbundets tilblivelse og historie.

 • kjenne til hovedtrekkene når det gjelder forbundets oppbygning og faglig-politisk virksomhet.

 • kjenne til hovedtrekkene ved relevante lover og avtaler.

 • kjenne til hvordan den lokale organisasjon og de lokale tillitsvalgte fungerer.

 • ha en positiv opplevelse av å være organisert.

 • Forelesninger samt gruppe arbeid.

 • Det skal være deltakerorientert. Deltakerne skal oppmuntres til å innta et eierforhold til kurset ved at de aktivt bruker sine erfaringer fra egen klubb.      

 • Det skal gis rom for egen refleksjoner og grupperefleksjoner rundt det å være organisert og hvorfor være organisert.

Det er ingen eksamen på dette kurset

Kurset er gratis og reisen til/fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund. NAF dekker også kostnaden for følget.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo

Kiel båt

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.