AOF.no

NAF Sør-Vest – Overenskomst i Bergindustrien

Kurs for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Kurset holdes på Clarion Amanda, Haugesund

Dag 1: 11:00 - 17:00

Dag 2: 09:00 - 17:00

Dag 3: 09:00 - 12:00 (lunsj fra kl. 12:00)

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

11.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Rogaland

Haugesund

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM
 • Nye medlemmer i forbundet

 • Medlemmer som ikke har tatt kurset tidligere

 • Tillitsvalgte, klubbstyre og medlemmer

Deltaker må være omfattet av overenskomsten for bergindustrien.

 • Overenskomstens historie

 • Tillitsvalgtrollen i praksis

 • Tariffavtalens oppbygging og virkemåte

 • Tariffspørsmål

 • Overenskomstenes historie

 • Forståelse av de enkelte bestemmelser

 • Hovedavtalen og arbeidsmiljølovens bestemmelser for tariffavtalen

 • Ha kjennskap til endringer som kommer i forbindelse med årets tariffoppgjør

 • Kunne finne fram og slå opp aktuell informasjon

 • Ha trening i å forstå og tolke lov- og avtaletekster

 • Ha arbeidet med aktuelle tekster og vurdert nytteverdi i gitte situasjoner

 • Vite at lover og avtaler kan endres, og at de selv kan bidra til endring

 • Kunne anvende overenskomstens bestemmelser i sitt daglige virke

Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad. Reisen til/fra kursstedet, samt hotell dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 177/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres. Ønskes beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste utbetales dette av NAF.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409.

Interessert i noen av disse?