AOF.no

NAF – Påbygning organisasjonskunnskap

Kurs ID: 502419

Oppstart

tirsdag 25. april 2023

Slutter

torsdag 27. april 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 17:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 14. mars 2023

Timeantall

Totalt: 18

Timer med foreleser: 18

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurs for medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund

Dag 1: 11:00 - 17:00
Dag 2: 09:00 - 17:00
Dag 3: 09:00 - 13:00

 • Medlemmer og tillitsvalgte i forbundet.

Søkere må ha gjennomført forbundets grunnskolering

 • Organisasjonslære.

 • Hvordan kan jeg delta og påvirke min egen organisasjon?

 • Fra idé til landsmøtevedtak.

 • Fra idé til tariffendring.

 • Forbundets historie.

 • Praktisk klubbarbeid.

 • Forbundets oppbygging og handlingsprogram.

Etter endt kurs skal deltakerne:

 •  ha diskutert og tatt stilling til behovet for økt medlemsoppslutning for fagbevegelsen.

 •  ha reflektert og gjort seg opp en mening om egne grunner til å være fagorganisert.

 •  ha god oversikt over de viktigste argumentene for og imot medlemskap i LO-familien.

 •  ha innsikt i og ha arbeidet med kravene til en god vervesamtale.

 •  kunne utarbeide enkelt informasjonsmateriell til bruk lokalt.

 •  være motivert og i stand til å ta initiativ til lokalt vervearbeid.

 •  ha laget forslag til lokale handlingsplaner.          

 • Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. 

 • Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.  Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner. For at deltakerne skal få en økt bevissthet om hva som fremmer og hemmer god dialog, må det kontinuerlig arbeides med tilbakemeldinger og refleksjoner hvor deltakerne motiverer seg selv og hverandre. Gjennom en slik prosess håper vi også å kunne øke den enkeltes selvtillit.

 • Kurset må legge opp til diskusjoner og utveksling av synspunkter omkring egne grunner til å være organisert, slik at deltakerne blir mer bevisst sine egne motiver for dette.

 • Gjennom gruppearbeid og diskusjoner, skal deltakerne få en dypere forståelse for organisasjonens oppbygging.

 • Egen rolle, hvordan påvirke?

 • Hva er mitt ansvar?

Ingen eksamen

Kurset er gratis og reisen til/fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.