AOF.no

NAF – Påbygning hovedavtalen

Kurs ID: 502420

Oppstart

tirsdag 28. november 2023

Slutter

torsdag 30. november 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 17:00

Påmeldingsfrist

mandag 16. oktober 2023

Timeantall

Totalt: 18

Timer med foreleser: 18

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurs for medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund

Dag 1: 11:00 - 17:00
Dag 2: 09:00 - 17:00
Dag 3: 09:00 - 13:00

Medlemmer og tillitsvalgte i forbundet.

Søkere må ha gjennomført forbundets grunnskolering

 • Fagbevegelsens historie fra 1850 – 2000.

 • Partsforhold, fredsplikt og organisasjonsretten.

 • Protokoll/referat skriving.

 • Rollespill/forhandlinger basert på hovedavtalens bestemmelser.

 • Etter endt kurs skal deltakeren ha fått en dypere innsikt i hovedavtalens bestemmelser med kommentarer.

 • Oversikt over arbeiderbevegelsens historie og betydning for samfunnsutviklingen i Norge.

 • Protokollskriving og forhandlinger basert på hovedavtalens innhold.

 • Hva regulerer og omhandler hovedavtalen.

 • Hovedavtalen som samfunnsbyggende element.

 • Praktisk øving i forhandlinger.

 • Øving i protokoll og referat skriving.

 • Etter endt kurs skal deltakerne se betydningen av fagbevegelsens historie og hovedavtalen, satt opp imot norsk samfunnsutvikling.

Ingen eksamen

Kurset er gratis og reisen til/fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.