AOF.no

NAF – Overenskomst – Vakt

Kurs ID: 503552

Oppstart

mandag 2. oktober 2023

Slutter

onsdag 4. oktober 2023

Tidsrom

Kl.12:00 - 12:00

Påmeldingsfrist

fredag 25. august 2023

Timeantall

Totalt: 17

Timer med foreleser: 17

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Quality Airport Hotel Gardermoen

Lokevegen 7

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurs for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Kurset holdes på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Dag 1: 12:00 - 18:00

Dag 2: 09:00 - 18:00

Dag 3: 09:00 - 12:00

  • Nye medlemmer i forbundet.

  • Medlemmer som ikke har tatt kurset tidligere.

Deltaker må være omfattet av overenskomsten for vakt.

  • Medlemsfordeler

  • Forbundets historie og identitet

  • Fagbevegelsens betydning i samfunnet

  • Den lokale organisasjonen og tillitsvalgtrollen i praksis

  • Relevante lover og avtaler 

·         Overenskomstenes historie

·         Forståelse av de enkelte bestemmelser

·         Hovedavtalen og arbeidsmiljølovens bestemmelser for tariffavtalen

·         Kunne finne fram og slå opp aktuell informasjon

·         Ha trening i å forstå og tolke lov- og avtaletekster

·         Ha arbeidet med aktuelle tekster og vurdert nytteverdi i gitte situasjoner

·         Vite at lover og avtaler kan endres, og at de selv kan bidra til endring

·         Kunne anvende overenskomstens bestemmelser i sitt daglige virke

  • Forelesninger samt gruppe arbeid.

  • Det skal være deltakerorientert. Deltakerne skal oppmuntres til å innta et eierforhold til kurset ved at de aktivt bruker sine erfaringer fra egen klubb.      

  • Det skal gis rom for egen refleksjoner og grupperefleksjoner rundt det å være organisert og hvorfor være organisert.

Ingen eksamen.

Kurset er gratis og reisen til/fra kursstedet, samt hotell dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste

Viken

Quality Airport Hotel Gardermoen

Lokevegen 7

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.