AOF.no

NAF Overenskomst – Service og vedlikehold

Kurs ID: 503556

Oppstart

mandag 2. oktober 2023

Slutter

onsdag 4. oktober 2023

Tidsrom

Kl.12:00 - 12:00

Påmeldingsfrist

mandag 7. august 2023

Timeantall

Totalt: 17

Timer med foreleser: 17

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Quality Airport Hotel Gardermoen

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurs for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Kurset holdes på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Dag 1: 12:00 - 18:00

Dag 2: 09:00 - 18:00

Dag 3: 09:00 - 12:00

 • Nye medlemmer i forbundet.

 • Medlemmer som ikke har tatt kurset tidligere.

Deltaker må være omfattet av overenskomsten for service og vedlikehold.

 • Medlemsfordeler

 • Forbundets historie og identitet

 • Fagbevegelsens betydning i samfunnet

 • Den lokale organisasjonen og tillitsvalgtrollen i praksis

 • Relevante lover og avtaler 

Kurset skal gi økt innsikt i – og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape trygghet for selvstendig handling.

Hensikten med dette kurset er at nye medlemmer skal bli bedre kjent med det forbundet de har meldt seg inn i, hva det er og hva det står for.

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • kjenne til medlemsfordelene i forbundet.

 • kjenne til hovedtrekkene ved forbundets tilblivelse og historie.

 • kjenne til hovedtrekkene når det gjelder forbundets oppbygning og faglig-politisk virksomhet.

 • kjenne til hovedtrekkene ved relevante lover og avtaler.

 • kjenne til hvordan den lokale organisasjon og de lokale tillitsvalgte fungerer.

 • ha en positiv opplevelse av å være organisert.

 • Forelesninger samt gruppe arbeid.

 • Det skal være deltakerorientert. Deltakerne skal oppmuntres til å innta et eierforhold til kurset ved at de aktivt bruker sine erfaringer fra egen klubb.      

 • Det skal gis rom for egen refleksjoner og grupperefleksjoner rundt det å være organisert og hvorfor være organisert.

Ingen eksamen

Kurset er gratis og reisen til/fra kursstedet, samt hotell dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste

Viken

Quality Airport Hotel Gardermoen

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.