AOF.no

NAF – overenskomst renhold

Kurs for deg som er medlem hos Norsk Arbeidsmandsforbund.

Ved spørsmål om kurset, kontakt: Linda Emberland, LO Kurs og Konferanse. E-post: linda.emberland@lo.no Tlf: 94859745.

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

14.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Oslo

Clarion Collection hotel Bastion

Skippergata 7

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM
 • Nye medlemmer i forbundet

 • Medlemmer som ikke har tatt kurset tidligere


Deltaker må være omfattet av overenskomsten for renhold.

 • medlemsfordeler

 • forbundets historie og identitet

 • fagbevegelsens betydning i samfunnet

 • den lokale organisasjonen og tillitsvalgtrollen i praksis

 • relevante lover og avtaler

Etter endt konferanse skal deltakerne:

 • overenskomstens historie

 • forståelse av de enkelte bestemmelser

 • hovedavtalen og arbeidsmiljølovens bestemmelser for tariffavtalen

 • kunne finne frem og slå opp aktuell informasjon

 • ha trening i å forstå og tolke lov- og avtaletekster

 • ha arbeidet med aktuelle tekster og vurdert nytteverdi i gitte situasjoner

 • vite at lover og avtaler kan endres, og at de selv kan bidra til endring

 • kunne anvende overenskomstens bestemmelser i sitt daglige virke

 • forelesninger, samt gruppearbeid

 • det skal være deltakerorientert. Deltakerne skal oppfordres til å innta et eierforhold til kurset ved at de aktivt bruker sine erfaringer fra egen klubb.

 • det skal gis rom fra egne refleksjoner og grupperefleksjoner rundt det å være organisert og hvorfor være organisert

Det er ingen eksamen på dette kurset, men det utstedes kursbevis ved gjennomført kurs.

Kurset er gratis og reisen til/fra kursstedet, samt hotell dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller reel tapt arbeidsfortjeneste

Interessert i noen av disse?