AOF.no

NAF Overenskomst – Renhold

Kurs ID: 501239

Oppstart

onsdag 9. november 2022

Slutter

fredag 11. november 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 17:00

Påmeldingsfrist

fredag 7. oktober 2022

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

Clarion Hotel & Congress

Brattørkaia 1

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurs for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Kurset holdes på Clarion hotell og Congress i Trondheim.

Dag 1: 11:00 - 18:00

Dag 2: 09:00 - 18:00

Dag 3: 09:00 - 13:00

 • Nye medlemmer i forbundet.

 • Medlemmer som ikke har tatt kurset tidligere.

Deltaker må være omfattet av renholdsoverenskomsten

 • Medlemsfordeler

 • Forbundets historie og identitet

 • Fagbevegelsens betydning i samfunnet

 • Den lokale organisasjonen og tillitsvalgtrollen i praksis

 • Relevante lover og avtaler 

Kurset skal gi økt innsikt i – og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape trygghet for selvstendig handling.

Hensikten med dette kurset er at nye medlemmer skal bli bedre kjent med det forbundet de har meldt seg inn i, hva det er og hva det står for.

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • kjenne til medlemsfordelene i forbundet.

 • kjenne til hovedtrekkene ved forbundets tilblivelse og historie.

 • kjenne til hovedtrekkene når det gjelder forbundets oppbygning og faglig-politisk virksomhet.

 • kjenne til hovedtrekkene ved relevante lover og avtaler.

 • kjenne til hvordan den lokale organisasjon og de lokale tillitsvalgte fungerer.

 • ha en positiv opplevelse av å være organisert.

 • Forelesninger samt gruppe arbeid.

 • Det skal være deltakerorientert. Deltakerne skal oppmuntres til å innta et eierforhold til kurset ved at de aktivt bruker sine erfaringer fra egen klubb.      

 • Det skal gis rom for egen refleksjoner og grupperefleksjoner rundt det å være organisert og hvorfor være organisert.

ingen eksamen

Kurset er gratis og reisen til/fra kursstedet, samt hotell dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste

Trøndelag

Clarion Hotel & Congress

Brattørkaia 1

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.