AOF.no

NAF – påbygging lover og regler i arbeidslivet

Kurs ID: 502416

Oppstart

tirsdag 24. oktober 2023

Slutter

torsdag 26. oktober 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 17:00

Påmeldingsfrist

fredag 15. september 2023

Timeantall

Totalt: 18

Timer med foreleser: 18

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Scandic Stavanger City

Reidar Berges Gate 7

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurs for medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund

Dag 1: 11:00 - 17:00
Dag 2: 09:00 - 17:00
Dag 3: 09:00 - 13:00

Medlemmer og tillitsvalgte i forbundet.

Søkere må ha gjennomført forbundets grunnskolering.

 • Lover, regler og forskrifter.

 • Arbeidsgivers styringsrett.

 • Praktisk tillitsvalgts arbeid i henhold til lover og regler.

 • Begreper innen arbeidsretten.

Etter endt kurs skal deltakeren:

 • Vite hvor de aktuelle lovene og avtalene er å finne.

 • Kunne finne fram til og slå opp relevant informasjon.

 •  Ha trening i å forstå og tolke lov- og avtaletekster.

 •  Ha arbeidet med aktuelle tekster og vurdert nytteverdi i gitte situasjoner.

 •  Vite at lover og avtaler kan endres, og at de selv kan bidra til endring.

 • Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. 

 • Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.  

 • Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.

 • I gjennomføringen skal det sørges for at deltakerne får en oversikt over de viktigste lover og avtaler som regulerer arbeidslivet, og hvor de kan få tak i dem.

 • Hva regulerer og omhandler de forskjellige lovene og avtalene?

 • Hva er intensjonen med de ulike lover og avtaler?

 • Det skal legges opp til situasjoner hvor deltakerne selv får lete og finne fram i de aktuelle lover/avtaler – dette øker læringen og dermed handlingskompetansen.

 • Deltakerne skal ha en grunnleggende forståelse for at lov- og avtaleverk er gjenstand for tolkning.

 • Det skal også legges opp til vurdering av et gitt lov-/avtaleverk til bruk i en gitt forhandlingssituasjon.

 • En utfordring for fagbevegelsen er å skolere medlemmer og tillitsvalgte som deltar aktivt i videreutviklingen av organisasjonene, og ikke ser på det bestående som evige sannheter. Det er derfor av stor betydning at det i kurset legges opp til samtaler og refleksjon omkring dette. Lover og avtaler er ikke statiske og kan alltid gjøres bedre.

 • Kurs som gjennomføres ved bruk av denne studieplanen kan variere i lengden alt etter som hvor omfattende temaene behandles og hvilke prioriteringer foretas. Dette innebærer at innholdet og læringsmålene i studieplanen kan deles opp over flere kortere kurs og samlinger.

Ingen eksamen

Kurset er gratis og reisen til/fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste

Rogaland

Scandic Stavanger City

Reidar Berges Gate 7

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.