AOF.no

NAF – Lov, avtale og forhandlinger Dagskole

Kurs ID: 500258

Oppstart

mandag 14. mars 2022

Slutter

fredag 18. mars 2022

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

mandag 31. januar 2022

Timeantall

Totalt: 33

Timer med foreleser: 33

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Clarion Hotell

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurssted: Clarion Hotell Stavanger

Forbundets grunnkurs i tillitsvalgtsarbeid og tariffarbeid. Praktisk bruk av lov – og avtaleverkets hovedprinsipper i fagforeningsarbeid og forhandlingsteknikk.

Hva er forskjellen på lover og avtaler? Hva er tariffavtalen? Hvordan få tariffavtalen til å fungere i egen bedrift?

Kursdeltakerne blir kjent med de vanligste lover/avtaler som tillitsvalgte ofte må forholde seg til i sitt daglige virke.

Medlemmer og tillitsvalgte i fagbevegelsen.

Teksten bør beskrive krav til forkunnskaper innen:

 • Erfaring

 • Utdannelse

 • Språknivå

 • Lov og moral

 • Endringsmuligheter

 • Fra ideer til lover og avtaler

 • Om organisasjonsretten

 • Lover som regulerer arbeidslivet

 • Hovedavtalene

 • Tillitsvalgtes rettigheter

Etter endt kurs skal deltakeren:

 • Vite hvor de aktuelle lovene og avtalene er å finne.

 • Kunne finne fram til og slå opp relevant informasjon.

 •  Ha trening i å forstå og tolke lov- og avtaletekster.

 •  Ha arbeidet med aktuelle tekster og vurdert nytteverdi i gitte situasjoner.

 •  Vite at lover og avtaler kan endres, og at de selv kan bidra til endring.

 • Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. 

 • Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.  Som metode for å øke deltakerens faktiske handlingskompetanse, kan bruk av loggbok, hvor deltakeren bearbeider stoffet kontinuerlig og setter det inn i egen virkelighet, være hensiktsmessig.

 • Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.

 • I gjennomføringen skal det sørges for at deltakerne får en oversikt over de viktigste lover og avtaler som regulerer arbeidslivet, og hvor de kan få tak i dem.

 • Hva regulerer og omhandler de forskjellige lovene og avtalene?

 • Hva er intensjonen med de ulike lover og avtaler?

 • Det skal legges opp til situasjoner hvor deltakerne selv får lete og finne fram i de aktuelle lover/avtaler – dette øker læringen og dermed handlingskompetansen.

 • Deltakerne skal ha en grunnleggende forståelse for at lov- og avtaleverk er gjenstand for tolkning.

 • Det skal også legges opp til vurdering av et gitt lov-/avtaleverk til bruk i en gitt forhandlingssituasjon.

 • En utfordring for fagbevegelsen er å skolere medlemmer og tillitsvalgte som deltar aktivt i videreutviklingen av organisasjonene, og ikke ser på det bestående som evige sannheter. Det er derfor av stor betydning at det i kurset legges opp til samtaler og refleksjon omkring dette. Lover og avtaler er ikke statiske og kan alltid gjøres bedre.

 • Kurs som gjennomføres ved bruk av denne studieplanen kan variere i lengden alt etter som hvor omfattende temaene behandles og hvilke prioriteringer foretas. Dette innebærer at innholdet og læringsmålene i studieplanen kan deles opp over flere kortere kurs og samlinger.

Ingen eksamen

Kurset er gratis og reisen til/fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes også

 

Rogaland

Clarion Hotell

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.